Centre for Economic Transformation | CET

Onderzoek naar Ethisch Leiderschap

Project

Het lectoraat Corporate Governance & Leadership voert op een aantal plaatsen kwalitatief onderzoek uit naar ethisch leiderschap, samen met studenten. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen welk ethisch leiderschap in de praktijk van de financiële sector belangrijk wordt gevonden. Om hierachter te komen, worden de kenmerken die leiders in de praktijk op prijs stellen in kaart gebracht.

Tussen prudentie en prestatie in finance & accounting

Van november 2012 tot januari 2013 hebben studenten van de minor Inspirerend Leiderschap een eerste onderzoek naar ethisch leiderschap in de financiële sector en zakelijke dienstverlening uitgevoerd. Ook studenten in het Finance honoursprogramma en studenten in de minoren Beleggen namen interviews af in studiejaar 2012/2013. Dit heeft geleid tot een interne publicatie genaamd 'Tussen prudentie en prestatie in finance & accounting'. Het ging bij dit onderzoek niet alleen om de uitkomsten, maar ook om de ervaring van studenten. Deze publicatie diende als startpunt van een dialoog in het onderwijs en met de praktijk.

Vervolg

In het studiejaar 2013/2014 worden deze onderwijsmodules verder ontwikkeld en uitgevoerd en zijn er weer verschillende groepen studenten bij betrokken. De ambitie is om een tweede publicatie te publiceren vanuit het lectoraat. De centrale vraag is telkens: Wat zijn de zelf- en anderpercepties­ van leidinggevenden in de financiële sector en zakelijke dienstverlening over ethisch leiderschap?

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  CAREM 4 juni 2015

Project Info

Startdatum 01 nov 2012
Einddatum 01 jan 2014

Contact

Willem Landman
Hans Krabbe