Centre for Economic Transformation | CET

Onderzoek naar effectiviteit social media beurzen en evenementen

Project

Van januari tot en met juli 2013 hebben de Amsterdam RAI en het lectoraat Online Ondernemen gezamenlijk de effectiviteit van de inzet van Facebook, Twitter en YouTube voor Nederlandse beurzen en evenementen onderzocht. Amsterdam RAI had hiervoor drie afstudeerplaatsen ter beschikking gesteld voor studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Als grootste beurs- en congrescentrum in Nederland is Amsterdam RAI voortdurend bezig hoe zij met behulp van nieuwe (internet)technologieën de bekendheid, betrokkenheid en beleving van beurzen en evenementen kan vergroten. Samen is op berichtniveau onderzocht wat de actuele succesfactoren van de inzet van social media voor beurzen en evenementen zijn. Het doel van het onderzoek was om Amsterdam RAI actueel inzicht te geven in de succesfactoren van de activiteiten van beurzen en evenementen op de social media sites Facebook, Twitter en YouTube.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met lector Jesse Weltevreden.

Gepubliceerd door  CAREM 24 juli 2014

Project Info

Startdatum 24 jan 2014