Centre for Economic Transformation | CET

Leernetwerk Sociaal Ondernemerschap en Omgaan met de Overheid

Project

Sociaal ondernemers en de overheid hebben hetzelfde doel. Allebei willen ze maatschappelijke problemen oplossen, samenwerking zou dus logisch zijn. Echter, in de praktijk komt dit niet goed van de grond. Overheid en ondernemingen ‘verstaan’ elkaar in de praktijk lang niet altijd. Hoe komt dat, en vooral: hoe kan dat in de toekomst beter? Op die vragen wil het Lab Social Entrepreneurship van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) samen met Amsterdamse sociale ondernemingen antwoorden vinden.

Voor het onderzoek is een leernetwerk opgezet bestaande uit acht sociaal ondernemers uit Amsterdam Nieuw-West. De deelnemende sociaal ondernemers zijn: Accent Schoonmaakbedrijf, Brouwerij De 7 Deugden, Drop-Outs, Futuro/Jongerenservicepunt, Kwekerij Osdorp, Lucas Community, Starters4Communities en Zone 3. Daarnaast zijn de illustraties vormgegeven door kunstenares Yara Said https://www.facebook.com/Yara-Said-845028635568261/

Het doel van onderzoek is om duidelijk te krijgen op welke praktische manieren sociale ondernemingen en de overheid samen problemen kunnen oplossen. Het onderzoek is uitgevoerd als een pilotstudie, met acht sociale ondernemingen in het stadsdeel Amsterdam Nieuw-West, die werken rond het impactgebied arbeidsparticipatie. Op basis van deze pilotstudie hebben we belangrijk inzichten gekregen die relevant kunnen zijn voor andere projecten en steden. Een volgende logische stap is om rond andere impactgebieden in Amsterdam een leernetwerk op te zetten.

Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een leernetwerk. Voor het toekomstgericht werken in het leernetwerk is gebruik gemaakt van de scenario-methode zoals ontwikkeld door Zinsmeister (2012).Deze actiegerichte en praktijkgebonden methode past goed bij het doel van dit onderzoek. De bedoeling is dat de deelnemers impliciete kennis rond sociaal ondernemerschap, omgaan met de overheid en vraagstukken rond arbeidsparticipatie expliciet maken en met elkaar delen.

Voor de samenstelling van het leernetwerk hebben we verschillende sociaal ondernemers in Amsterdam Nieuw-West benaderd. Uiteindelijk zijn acht ondernemingen geselecteerd waarmee er drie bijeenkomsten zijn gehouden.

Tijdens deze bijeenkomsten is er in verschillende fasen gewerkt aan het in kaart brengen van het probleem, het analyseren ervan en het werken aan mogelijke oplossingen. De ondernemers hebben zo enerzijds geleerd van elkaars ervaringen en anderzijds oplossingsgericht gewerkt aan een betere verhouding met de overheid in de toekomst.

De eindpublicatie, ‘In geouwehoer kun je niet werken. Leernetwerk Sociaal Ondernemerschap en Omgaan met de Overheid – pilot Amsterdam Nieuw-West’, kan je hier downloaden.

De acht deelnemende sociaal ondernemers hebben verschillende ervaringen, strategieën en wensen besproken. Hier zijn diverse knelpunten en mogelijkheden tot verbetering in de samenwerking met de overheid uit gekomen. Vanuit deze bevindingen hebben we voor overheid en sociaal ondernemers praktische tips op een rij gezet. Met de tips voor ‘de eigen groep’ kunnen lezers direct aan de slag. Het lezen van de tips voor ‘de andere groep’ kan helpen bij het evalueren van de eigen positie in de verhoudingen.

Gepubliceerd door  CAREM 28 augustus 2018

Project Info

Startdatum 21 dec 2016