Centre for Economic Transformation | CET

Het mkb met soft controls in control

Project

Het blijkt voor mkb-bedrijven soms lastig om in control te blijven. De standaard beheersingsmaatregels, zoals procedures, regels en richtlijnen, geven niet het beoogde resultaat. We vatten deze wel samen met de term hard controls. Om een gewenste cultuur te creëren waarin goed en integer functioneren centraal staat en prestaties optimaal zijn, zijn aanvullende beheersingsmaartregelen nodig. Die noemen we soft controls. Het zijn (beheersings)maatregelen die ingrijpen op of appelleren aan het persoonlijke functioneren van medewerkers. Denk hierbij aan maatregelen die invloed hebben op motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie, creativiteit; kortom: die invloed hebben op gedrag en cultuur.

Er wordt de laatste tijd veel geschreven over soft controls en ook wel onderzoek gedaan, maar dat richt zich veelal op grotere bedrijven en overheidsinstellingen. Er is weinig kennis over soft controls in de dagelijkse praktijk van mkb-ondernemingen. Ook zijn er geen gratis instrumenten beschikbaar die speciaal geschikt zijn voor soft controls in het mkb.

Met het project Het mkb met soft controls in control willen we die kennis aanvullen. Daarnaast ontwikkelen we een soft control instrument (scan) waarmee mkb-bedrijven

  • inzicht krijgen in de soft controls die ze toepassen;
  • inzicht krijgen waar het werken met soft controls verbeterd kan worden;
  • handreikingen krijgen voor beheersingsmaatregelen om de organisatiecultuur, met bijbehorende houding en gedrag, te verbeteren.

Het onderzoek loopt langs verschillende lijnen. Studenten voeren een onderzoek uit bij bedrijven naar management control en de planning-en-controlcyclus, waarbij vooral gekeken wordt naar de soft controls. Ze schrijven hierover een adviesrapport voor dat bedrijf waarbij ze tips geven over de soft-controlscan.

Deze scan wordt gedurende een lange periode getest en bijgesteld, tot een optimaal werkend instrument ontstaat.

Er vindt literatuuronderzoek plaats dat het onderwijs verrijkt, waarover artikelen worden geschreven en symposia georganiseerd.

Deelnemende bedrijven worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en worden uitgenodigd voor bijeenkomsten over soft controls.

Het onderzoek vindt plaats in een samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. Voor dit onderzoek is een subsidie toegekend van SIA Raak.

Gepubliceerd door  CAREM 6 mei 2021

Project Info

Startdatum 08 dec 2016
Einddatum 08 dec 2018