Centre for Economic Transformation | CET

Financieel advies en ondersteuning

Project

Het lectoraat Corporate Governance & Leadership , de buurtwinkels voor Onderzoek, Onderwijs en Talentonwikkeling (BOOT) en de minor Financieel Advies en Ondersteuning (FAO) voeren een gezamenlijk project uit.

De minor FAO richt zich op het geven van individueel financieel advies aan mensen in de zogenaamde Amsterdamse aandachtswijken en het programma is daarom ingericht met zowel een theoretische als een praktische component. Alle studenten van de minor lopen in het tweede blok een praktijkstage binnen het HvA-initiatief BOOT. BOOT koppelt studenten aan opdrachten en doet dit vanuit fysieke locaties in de stadsdelen van Amsterdam in vier buurtwinkels te weten: Amsterdam Oost, West, Nieuw-West en Zuidoost. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitbreiding van de minor, welke in zijn nieuwe vorm van start gaan in februari of september 2014.

Meer aandacht voor onderzoek

Binnen de minor FAO moet er meer aandacht komen voor onderzoek. Dit past zowel bij de doelstellingen van de minor als bij de doelstelling van de Hogeschool van Amsterdam en het kenniscentrum CAREM om onderzoeksvaardigheden bij studenten te ontwikkelen. Het idee is dat, indien deze te ontwikkelen onderzoekscomponent wordt opgezet met gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten, er door de jaren heen een grote hoeveelheid vergelijkbare data kan worden verzameld op basis waarvan beleid kan worden ontwikkeld. Individuele studenten kunnen op basis van hun individuele onderzoek een rapportage schrijven die voor het lectoraat de mogelijkheid biedt om de gecombineerde resultaten van alle studenten te analyseren en dit als basis te gebruiken om onderzoeksvragen over bijvoorbeeld financieel gedrag te beantwoorden.

Onderzoeksthema: jongeren en geld

Het overkoepelende thema van alle onderzoeken moet zijn: jongeren en hun omgang met geld en dan in het bijzonder jongeren met een MBO opleiding of lager. Bekend is namelijk dat de economische crisis deze jongeren het zwaarst heeft getroffen: hoge jeugdwerkloosheid (in sommige wijken oplopend tot 80%), weinig stages en in de aandachtswijken nog steeds een hoog percentage schoolverlaters.

Partners

De bedoeling is om binnen dit onderzoek niet alleen met interne HvA partijen samen te werken, zoals het lectoraat Armoede en Participatie , maar actief de verbinding te leggen met andere partijen die een duidelijk aanwijsbaar belang hebben bij de resultaten van het onderzoek en/of bij de vaardigheden die de studenten door het doen van dit onderzoek verkrijgen. Hierbij valt te denken aan ROC's, diverse banken die ook actief zijn in (de periferie van) Zuidoost, schuldhulpverlening, jongerenwerk, het stadsdeel/de gemeente maar ook landelijke financiële instellingen zoals het Ministerie van Financiën (CentIQ), Nibud of de Nederlandse Bank.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met docent/onderzoeker Willem Landman.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  CAREM 4 juni 2015

Project Info

Startdatum 10 dec 2013

Contact

Willem Landman