Centre for Economic Transformation | CET

Business models for smart cities

Project

Amsterdam Smart City (ASC) initieert en faciliteert een veelheid aan innovatieve projecten die erop zijn gericht om de stad slimmer en duurzamer te maken. Bij de realisatie van succesvolle smart city projecten is het business concept cruciaal en zijn veel verschillende partners betrokken.

Er is in de loop van de tijd veel kennis opgedaan over het opzetten en managen van dit soort vernieuwende projecten, en het ontwikkelen van business modellen. De kennis is echter vooral impliciet en bevindt zich in de hoofden van de projectleiders en -partners. Er is vanuit ASC behoefte om inzichtelijk te maken wat de succes- en faalfactoren zijn van de gebruikte business concepten binnen de ASC projecten en deze inzichten beschikbaar te maken voor andere partijen. Op deze wijze kunnen nieuwe smart city projecten profiteren van de kennis die in eerdere projecten is opgedaan.

Het doel van het onderzoek is om de succesfactoren van smart city projecten inzichtelijk te maken en te onderzoeken hoe effectief een goed business- en verdienmodel kan worden ontwikkeld en toegepast.

HvA is als kennispartner actief bij verschillende ASC projecten. Het programma Urban Technology is programma partner van ASC.

ASC, HVA: het project is een samenwerking tussen Ondernemerschap, Urban Technology en Urban Management.

Gepubliceerd door  CAREM 4 juni 2015

Project Info

Startdatum 05 nov 2014