Centre for Economic Transformation | CET

SDG Barometer

Inzicht in de betrokkenheid van Nederlandse organisaties bij de Sustainable Development Goals (SDGs)

Project

Waar staat Nederland, met de 2030 deadline voor het bereiken van de Sustainable Development Goals in zicht? De SDG Barometer geeft belangrijke inzichten in de adoptie en implementatie van de SDG's door Nederlandse organisaties en is tegelijkertijd een oproep aan alle organisaties om de SDG's te realiseren.

SDG Barometer Nederland

Het SDG Barometer onderzoeksproject bestudeert de adoptie en implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG's) in Nederlandse organisaties (bedrijven, overheid, onderwijs en non-profit/NGO's). Het is een samenwerking tussen de Amsterdam School of International Business (AMSIB, Hogeschool van Amsterdam), Maastricht School of Management (Universiteit Maastricht) en TIAS School for Business and Society (Tilburg University).

Het onderzoek is gebaseerd op het Belgische SDG Barometer initiatief en een spin-off van het PRME Chapter France Benelux. PRME(Principles for Responsible Management Education) is een door de Verenigde Naties gesteund initiatief dat in 2007 werd opgericht en tot doel heeft het profiel van duurzaamheid in het bedrijfs- en managementonderwijs te verhogen.Het Nederlandse SDG Barometer onderzoek zal elke twee jaar worden herhaald om de voortgang in Nederland op weg naar Agenda 2030 te monitoren en rapporteren. Het eerste Nederlandse SDG Barometer onderzoek werd gelanceerd in 2022 en de tweede onderzoeksvlucht vindt plaats in 2024.

Achtergrond

De 17 SDG's zijn in september 2015 aangenomen door de 193 landen binnen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, als onderdeel van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Ze zijn bedoeld als leidraad voor een eerlijkere en duurzamere wereld en samenleving.

Om deze doelen te bereiken zijn inspanningen nodig van alle sectoren van de samenleving. De VN benadrukt dat alle organisaties, inclusief bedrijven, kunnen bijdragen aan de SDG's, ongeacht hun omvang. Om ervoor te zorgen dat er vooruitgang wordt geboekt bij het voldoen aan de SDG-agenda van de VN voor 2030, is het nodig om te meten in welke mate verschillende organisaties de SDG's overnemen als kader om hun individuele vooruitgang te controleren.

Missie

Het SDG Barometer initiatief dient als referentiepunt voor vergelijking in de tijd om inzicht te krijgen in de rollen, verantwoordelijkheden en acties van organisaties op het gebied van duurzaamheid en de integratie van de SDG's in hun strategieën.

Concreet wil de SDG Barometer het bewustzijn, de adoptie, de implementatie en de communicatie van de SDG's monitoren. Dit wordt gedaan door elke twee jaar landelijk onderzoek uit te voeren onder bedrijven, overheidsorganisaties, onderwijsinstellingen en niet-gouvernementele organisaties.

Het doel van de onderzoeksresultaten van de SDG Barometer is om impact te hebben op vier verschillende niveaus:

  1. Beleid: Het beïnvloeden van het publieke beleidsdiscours door het ontdekken en op de agenda zetten van de drijfveren en barrières die de voortgang op de SDG's beïnvloeden.
  2. Onderwijs: Het genereren van input voor transformationeel bedrijfsonderwijs en academisch onderzoek naar nieuwe bedrijfsmodellen waarin de SDG's zijn geïntegreerd.
  3. Praktijk: Het bieden van inzichten en best practices aan organisaties over de implementatie van SDG's in hun strategieën en het monitoren van hun impact.
  4. Internationalisering: Het faciliteren, monitoren en vergelijken van internationale voortgang op de SDGs via het PRME netwerk (Principles for Responsible Management Education).

Methodologie

Het onderzoek wordt uitgevoerd via een nationale online enquête, gericht op Nederlandse organisaties (bedrijven, overheid, onderwijs en non-profit/NGO's). In 2022 hebben in totaal 316 organisaties deelgenomen. Daarnaast worden diepte-interviews uitgevoerd om dieper in te gaan op organisatorische drijfveren en dynamiek met betrekking tot implementatie van SDG's. Het onderzoek wordt elke twee jaar herhaald om de voortgang in Nederland op weg naar Agenda 2030 te monitoren en hierover te rapporteren.

Resultaten

De onderzoeksresultaten zijn open access en worden vrijelijk gedeeld met het publiek.

  • Het volledige Nederlandse SDG Barometer 2022 rapport kan hier worden gedownload.
  • De resultaten van 2022 zijn ook toegankelijk via dit interactieve SDG Barometer Dashboard.
Logo SDG Barometer Nederland

Initiatief & partners

De Nederlandse SDG Barometer is een zelf gefinancierd initiatief van drie internationale business schools. Naast de Amsterdam School of International Business zijn betrokken: Maastricht School of Management (Maastricht University) en TIAS School for Business and Society (Tilburg University).

Neem voor meer informatie contact op met:

Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 3 april 2024

Project Info

SDG Barometer Nederland
Startdatum 01 jan 2021
Einddatum 01 jan 2031