Centre for Economic Transformation | CET

Diversiteit en Inclusie in het Hoger Onderwijs

Project

Diversiteit in het hoger onderwijs heeft de aandacht. Elke instelling in het hoger onderwijs wil een klimaat bieden waarin iedere medewerker en student, onafhankelijk van hun gender, culturele achtergrond, leeftijd, seksuele oriëntatie, functiebeperking, of welk verschil dan ook, de kans krijgt het maximale uit haar/zijn talent te halen. Dit willen de instellingen doen door bewuste en onbewuste uitsluiting tegen te gaan. Dit vraagt van medewerkers in die instellingen om een actieve en voortdurende betrokkenheid rond diversiteit en inclusie.

In het project gaan we met medewerkers binnen instellingen op zoek naar inzichten om de dagelijkse praktijk op het gebied van diversiteit en inclusie te verbeteren.

Praktijkgerichte aanpak

Om diversiteit en inclusie goed in te bedden in het hoger onderwijs is een praktijkgerichte aanpak noodzakelijk. Het project heeft de ambities om acties met de praktijk te ontwikkelen en uit te voeren om een inclusieve, diverse en veilige leer- en werkomgeving te creëren. We hanteren daarbij een brede definitie van diversiteit, waarin we zichtbare (o.a. leeftijd, huidskleur), minder zichtbare (o.a. culturele achtergrond, fysieke kenmerken) en onzichtbare (o.a. seksuele voorkeur, werkstijl) centraal stellen. Het project sluit aan op de ambities van het nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs.

Met een praktijkgerichte aanpak richten we ons op het boeken van resultaat. Daartoe hebben we een werkwijze ontwikkeld. In de werkwijze staat de handelingsruimte van een teams of afdeling centraal. Samen met het team of de afdeling komen we tot concrete acties.

Doel

Het doel van dit actieonderzoek is om meer kennis en bewustwording te genereren over de waarde en het belang van meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs. Het longitudinale karakter van het actieonderzoek helpt om diversiteit en inclusie geagendeerd te houden binnen instellingen. Dit helpt de draagvlak en bewustwording te verbeteren in de instellingen.

Beoogde opbrengsten voor praktijk en wetenschap

  • Overzicht van de huidige stand van zaken rondom diversiteit en inclusie.
  • Concrete handvaten voor verbeteracties.
  • Vakpublicatie
  • Wetenschappelijke publicatie

Meedoen?

Onderwijsinstellingen die concreet aan de slag willen met diversiteit kunnen zich aansluiten bij het veranderinitiatief.

Gepubliceerd door  CAREM 19 januari 2024

Project Info

Startdatum 01 okt 2020
Einddatum 01 okt 2025