Centre for Economic Transformation | CET

Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt: randvoorwaarden voor een succesvol skills-paspoort

Project

Beroepen veranderen of verdwijnen in hoog tempo door digitalisering, automatisering en robotisering. Om op deze veranderingen in te spelen is het essentieel dat de beroepsbevolking tijdig en regelmatig nieuwe skills aanleert en bestaande verbetert.

Een helder overzicht van bestaande en nog aan te leren skills kan werkenden helpen bij hun loopbaanontwikkeling en werkgevers bij de werving en selectie en scholing van personeel. Een overzicht van skills kan bijdragen aan het inzichtelijk maken van de skills-behoefte voor verschillende sectoren en regio’s.

Momenteel worden verschillende producten ontwikkeld om in te spelen op deze behoefte. Eén ervan is het skills-paspoort; een document waarmee werkenden als het ware vrij kunnen reizen over de arbeidsmarkt. Zo’n skills-paspoort krijgt pas publieke waarde als werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen het daadwerkelijk erkennen en gebruiken.

Doel

Dit project ontwikkelt kennis over de maatschappelijke waardering van een skills-paspoort. Hiertoe wordt onderzoek verricht naar de randvoorwaarden waaraan een skills-paspoort zou moeten voldoen, zoals de financiële bijdrage die werkgevers en werknemers willen leveren en de informatie die werknemers willen delen.

Project met zes onderdelen

Het project beslaat in totaal zes onderdelen. In deelproject 1 komen de onderzoekers op basis van literatuur en bestaande initiatieven tot een werkdefinitie van en ontwerp(en) voor een skills-paspoort. In de daaropvolgende deelprojecten wordt deze definitie en de ontwerpen voorgelegd aan representatieve groepen werkgevers, werknemers en onderwijsprofessionals.

Uitkomsten van de deelprojecten worden gebruikt voor herdefinitie en herontwerp van een ‘ideaal’ skills-paspoort. Het onderzoek levert kennis op die bijdraagt aan de discussies over: het skills-denken op de arbeidsmarkt, matchen op basis van skills, het vastleggen en certificeren van skills en allocatie van human capital op de arbeidsmarkt.

Instituut Gak

Instituut Gak ondersteunt het project dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Hogeschool van Arnhem Nijmegen, Saxion Hogeschool en TNO. Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen.

Resultaten:

In de media

Gepubliceerd door  CAREM 14 maart 2023

Project Info

Startdatum 11 jul 2019
Einddatum 01 jul 2021

Contact