Centre for Economic Transformation | CET

Skillspaspoort

Een gestandaardiseerd en objectief skillspaspoort: een verkenning

Project

Mensen gaan steeds vaker werken in korte en flexibele dienstverbanden. Transities van werk-naar-werk worden voor werkgevers en werknemers een uitdaging. Deze uitdaging vraagt om andere manieren van werven en selecteren: andere manieren van matchen. Een 'skillspaspoort' zou ‘de’ manier zijn om werkgevers en werknemers te matchen. Maar wat is een skillspaspoort? En als het ‘de’ oplossing is, welke elementen zou een skillspaspoort dan moeten bevatten?

In dit project verkent de onderzoeksgroep Arbeidsmarkt in transitie de mogelijkheden voor een gestandaardiseerd en objectief 'skillspaspoort’: een instrument waarin de verworven skills (kennis en vaardigheden), houding (persoonlijkheid), interesse en loopbaanverwachtingen (ambities) op een voor werkgevers en werknemers begrijpelijke en relevante manier worden samengevat.

Doel

In de ontwikkeling van het skillspaspoort staan twee doelen centraal:

1. Het identificeren van aspecten (kennis, houding, vaardigheden etc.) die transitie op de arbeidsmarkt versoepelen voor werknemers. De aspecten geven inzicht in arbeidsmarktkansen, loopbaanvragen en -kansen, “wie ben ik?”, “wat kan ik?” en “wat wil ik?”. Daarnaast geven de aspecten handvatten om scholings- en loopbaandoelen te stellen.

2. Identificeren van aspecten die volgens werkgevers bepalend zijn in de selectie van nieuwe werknemers. Het paspoort draagt bij aan het ontdekken van mogelijk talent op de arbeidsmarkt. Het levert een bijdrage aan het wervings- en selectieproces. Op basis van aspecten uit het paspoort kunnen werkzoekende en werkgever gematcht worden. Het geeft inzicht in benodigde scholing/training.

Projectbeschrijving

De ontwikkeling zal gebeuren in 3 fasen, verkenning, ontwerp, validatie en certificering. Bevindingen zullen gerapporteerd worden in notities en presentaties na elke fase. Daarnaast zal op basis van de bevindingen in een fase het projectplan voor de volgende fase (inhoudelijk) aangevuld worden.

Resultaten

Beoogde resultaten:

  • Rapportage over hoe werkgevers en werknemers een skillspaspoort percipiëren
  • Prototype van een skillspaspoort
  • Beknopte rapportage over validatie en certificering

Projectpartners

  • James

House of Skills

Dit project is een deelproject van House of Skills. House of Skills is een samenwerkingsverband, onder leiding van de gemeente Amsterdam, en 16 betrokken partners met als doel duurzame inzetbaarheid te creëren voor de lager- en middelbaar opgeleide beroepsbevolking in de Metropoolregio Amsterdam.

Het House of Skills richt zich op een inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is. Hiervoor is het essentieel dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking de mogelijkheden heeft en krijgt om zich tijdig én regelmatig te ontwikkelen.

Lees meer over House of Skills

Gepubliceerd door  CAREM 14 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2018
Einddatum 01 jan 2020

Contact