Centre for Economic Transformation | CET

Stadslogistiek Op Maat (SOM)

Project

Hoe ziet de stad van de toekomst er uit? Hoe anders zou het zijn dan het nu is? De verwachting is dat de meesten van ons in compacte, duurzame en autoluwe steden willen wonen. Door slimme mobiliteitsconcepten zullen steden anders gaan functioneren, waarbij efficiëntie, gemak en stedelijke groei samengaan. Heeft dit gevolgen voor een aantal fundamentele behoeften? In meer of mindere mate blijft veel hetzelfde: de stad is in de toekomst nog steeds de plek om te wonen, werken en recreëren. Ook worden goederen nog steeds geproduceerd, verpakt, verkocht en gekocht. Op welke plek dit gaat gebeuren is alleen de vraag. Trends laten zien dat de wereld aan de ene kant steeds meer globaliseert, maar dat aan de andere kant de nationale en lokale economie ook sterk in opkomst zijn.

Het verplaatsen van goederen van A naar B zal zeker blijven, en zal naar verwachting zelfs sterk toenemen. De klant (zowel zakelijk en persoonlijk) wil het liefst zelf de plek en het tijdstip van levering kunnen bepalen. Daarnaast zullen de gevolgen van e-commerce een nog prominentere plek innemen bij de stadslogistiek, evenals de retourstromen van producten. Het is een interessante vraag hoe al deze goederen verplaatst gaan worden als de stad autoluw is en deze vooral ruimte biedt aan langzaam verkeer.

De uitdaging bij een autoluwe stad is dat deze alleen wezenlijk goed kan functioneren als er innovatieve oplossingen voor de stadslogistiek worden gevonden, gericht op de menselijke maat. In 2010 werden er in Nederland 90 miljoen pakjes afgeleverd. In 2015 was dat aantal al meer dan verdubbeld, tot 190 miljoen. Als de huidige trend van 8 procent groei per jaar op het gebied van e-commerce doorzet, moeten in 2020 280 miljoen pakjes hun weg vinden naar de afnemers. Ook de Metropoolregio Amsterdam staat voor de uitdaging om leefbaar en toegankelijk te blijven, zowel op het gebied van economie, verkeer en vervoer als ook op het gebied van welzijn en milieu.

Het ontwerpend onderzoek ‘Stadslogistiek Op Maat’ schetst varianten van ruimtelijke ingrepen die kunnen worden gerealiseerd om stadslogistiek in 2050 in de autoluwe steden goed in te passen. Hierbij ligt de focus op Amsterdam. De nadruk wordt gelegd op nieuwe logistieke concepten, ruimtelijke systeemoplossingen en kansen voor de inrichting van de openbare ruimte en de stedelijke infrastructuur. De publicatie is hiermee een opmaat voor nieuwe logistieke concepten die vervolgens op maat zijn verbeeld: specifiek maatwerk en aangepast aan de fysieke ruimte en de menselijke maat.

Gepubliceerd door  CAREM 12 april 2017

Project Info

Startdatum 12 apr 2017
Einddatum 29 dec 2017

Contact