Centre for Economic Transformation | CET

Alliance for Responsible Denim

RAAK-project: Alliance for Responsible Denim

Project

De mode-industrie wordt geconfronteerd met vele complexe uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. De denimindustrie in het bijzonder wordt vooral bekritiseerd vanwege haar vervuilende en schadelijke productie. Een ‘duurzamere’ productie van denim, met name het verminderen van het gebruik van water, chemicaliën en energie, vraagt om de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen, waaronder concurrerende denimmerken.

Door de samenwerking tussen deze verschillende partijen kunnen kennis en middelen worden gedeeld en veranderingen worden bewerkstelligd op een schaal die er toe doet. De samenwerking tussen concurrenten is echter zeer complex.

Dit project brengt toonaangevende denimmerken bij elkaar om gezamenlijk stappen te zetten richting een meer duurzame productiepraktijk, voornamelijk door het ontwikkelen van standaarden en benchmarks voor het gebruik van hulpbronnen tijdens de productie en het creëren van best practices voor een effectieve samenwerking met concurrenten.

De Alliance for Responsible Denim is geïnitieerd dankzij financiering van SIA-RAAK voor een periode van twee jaar. Daarna is het project onafhankelijk voortgezet.

Gepubliceerd door  CAREM 15 oktober 2018

Project Info

Startdatum 01 sep 2016
Einddatum 01 sep 2018

Contact

Zita Ingen-Housz MSc