Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Samen werken aan een efficiënte zorginstelling Vivium

Project
De Zorggroep Vivium is een aanbieder van zorg in de Gooi- en Vechtsstreek, en bij enkele instellingen zullen sociale innovaties worden doorgevoerd. Het idee is om met die innovaties de arbeidsproductiviteit te vergroten, en daarbij wordt ook gekeken naar een relatie met diverse leeftijden en generaties van medewerkers in de instellingen.

Doel

Doel van het HvA-onderzoek is om met behulp van evaluatie- en actieonderzoek na te gaan of de innovaties inderdaad leiden tot een toename in de productiviteit.

Deze innovaties worden bij drie verschillende zorginstellingen van Vivium ingevoerd. De innovatie Regelluw (in een verpleeghuis) heeft als doel te bepalen hoe men met minder regels uit kan. Bij de innovatie Zelfroosteren (in de thuiszorg) krijgen medewerkers van Vivium de gelegenheid om zelf hun werkzaamheden in te roosteren. Het derde project is Slimmer werken (in een zorgcentrum), en daarin spelen technologische innovaties een grote rol.

Aan het onderzoek werken docenten HRM mee. Ook participeren er vierdejaarsstudenten van HRM in de projecten.

Dit project is een onderdeel van het thema 'Leren op de werkplek' .

Gepubliceerd door  CAREM geen open dag meer

Project Info

Startdatum 28 mrt 2012