Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Praktijk studenten onderzoek: Risicoprofielen bij financiele instellingen

Project

Particuliere beleggers - zo blijkt uit eerder verricht onderzoek door studenten van de HvA - zoeken in hoge mate zelfstandig informatie voorafgaand aan de aanschaf van beleggingsproducten. Daarbij maken ze voornamelijk gebruik van het internet als informatiebron en in iets mindere mate van beleggingsadviseurs. Alvorens via een bank hun orders door te geven, gebruik te maken van een beleggingsproduct van een financiële instelling of van een adviseur, dient de aankomend belegger een vragenlijst in te vullen op grond waarvan een zogenaamd risicoprofiel wordt opgesteld.

In 2013 is er samen met het lectoraat Corporate Governance & Leadership onderzoek voorbereid en uitgevoerd door studenten van de Minor Beleggen, waarbij onderzocht is wat de verschillen en overeenkomsten zijn van de vragenlijsten die dienen te leiden tot het vaststellen van dit risicoprofiel. Dit onderzoek stond aan de basis van een publicatie in ESB (Economisch Statistische Berichten) en zal de komende jaren worden uitgebreid.

Gepubliceerd door  CAREM 12 augustus 2014

Project Info

Startdatum 01 jan 2013