Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Stadsdeel Nieuw-West heeft het lectoraat HRM van de HvA gevraagd het project Nieuw-West Werkt mede te helpen vormgeven. Het stadsdeel wil de arbeidsparticipatie van de bewoners van het stadsdeel verhogen om de kloof naar werk te verkleinen. Het gaat om mensen die onvoldoende begeleiding krijgen bij het zoeken naar werk waaronder een grote groep werkloze jongeren die niet staan ingeschreven bij een uitkeringsinstantie. Het project Nieuw-West Werkt richt zich op deze werkzoekenden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

In overleg met de directie Werk, Onderwijs en Welzijn van stadsdeel Nieuw-West is besloten om in samenwerking met het lectoraat Human Resource Management (gHRM) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een pilotproject te starten. Dit project valt binnen de kaders van "Nieuw West Werkt" en betreft de uitvoering van arbeidsbegeleiding van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt bij drie verschillende organisaties.

Samenwerking en doel

Voor dit project werkt het lectoraat samen met het stadsdeel en Urban Management van de HvA. Het lectoraat draagt zorg voor de opzet, uitvoering en monitoring. Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de voorwaarden die nodig zijn om het project voor het stadsdeel succesvol te maken.

Kweekvijvermodel

Het stadsdeel wil met dit project de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten en scholing voor deze mensen verzorgen. Om dit te bereiken werkt het stadsdeel o.a. met een kweekvijvermodel. Hierbij vervult een werkzoekende een werkervaringsplaats zonder vaste functie voor een periode van drie tot zes maanden. Daarna kan de werkzoekende doorgroeien naar een volwaardige functie binnen de organisatie of kiezen voor een vorm van (regulier) onderwijs.

Peperclip

Studenten van adviesbureau Peperclip (Opleiding HRM) doen mee aan dit project. Deze young professionals doen ook onderzoek en begeleiden de werkzoekenden.

Gepubliceerd door  CAREM geen open dag meer

Project Info

Startdatum 07 dec 2012