Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Afstudeeronderzoeken vanuit lectoraat Corporate Governance & Leadership

Project

Het lectoraat Corporate Governance and Leadership wil een zichtbare bijdrage leveren aan de verbreding van financieringsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Daartoe zijn vanaf december 2013 een aantal interessante onderzoeken uitgezet onder studenten van het cluster Finance & Accounting. Vanaf januari/februari 2014 worden de eerste onderzoeken uitgevoerd.

Alternatieve financieringsvormen

Van oudsher is het midden-en kleinbedrijf (MKB) sterk afhankelijk van kredietverstrekking door banken. Door diverse oorzaken, zowel aan de aanbod en vraagzijde is de kredietverlening aan kleinere ondernemingen de afgelopen jaren sterk gedaald. Deze teruggang is vooral zichtbaar in het lagere segment: zakelijke kredieten tot €250.000,-. Banken trekken zich hier duidelijk terug uit de traditionele rol van intermediair. Dit proces zal naar verwachting alleen maar toenemen. Banken beraden zich op een nieuwe rol binnen het proces van vraag en aanbod van kapitaal. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat vragers veel meer dan voorheen vermogensverschaffers direct kunnen benaderen.

Gezien het belang van het MKB voor de Nederlandse economie is het echter cruciaal dat ondernemers in het MKB een meer gedifferentieerde financieringsmix kunnen realiseren. Dat vereist een meer op het MKB afgestemd pallet van financieringsbronnen. Daarnaast dienen de ondernemers ook op de hoogte te zijn van deze alternatieve financieringsvormen.

Partners

De afstudeeronderzoeken zijn uitgezet door het lectoraat Corporate Governance & Leadership samen met een aantal van haar partners, waaronder Cultuur-Ondernemen, Qredits en de Vereniging van Kredietunies. De ambitie is om iedere afstudeerperiode onderzoeken te laten uitvoeren door studenten van het cluster Finance & Accounting, in opdracht van het lectoraat en haar partners.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met lector Frank Jan de Graaf.

Gepubliceerd door  CAREM 24 juli 2014

Project Info

Startdatum 10 dec 2013