Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Diversiteit en Inclusie Faculteit Business en Economie

Project

De Faculteit Business en Economie wil een klimaat bieden waarin iedere medewerker en student, onafhankelijk van hun gender, culturele achtergrond, leeftijd, seksuele oriëntatie, functiebeperking, of welk verschil dan ook, de kans krijgt het maximale uit haar/zijn talent te halen. Dit wil de faculteit doen door open te staan voor verandering en bewuste en onbewuste discriminatie en uitsluiting tegen te gaan. Dit vraagt van de faculteit en haar medewerkers om een actieve en voortdurende betrokkenheid rond diversiteit en inclusie.

Binnen dit project gaan we op basis van actieonderzoek samen met de medewerkers binnen de opleidingen, de ondersteunende diensten en het bestuur op zoek naar inzichten om de dagelijkse praktijk op het gebied van diversiteit en inclusie te verbeteren.

Dit longitudinale onderzoek is een initiatief van de Faculteit Business & Economie van de Hogeschool van Amsterdam.

Doel

Het doel van dit actieonderzoek is om met de medewerkers van de Faculteit Business & Economie de huidige situatie vast te stellen en concrete verbeteringen rondom diversiteit en inclusie te formuleren. Per afdeling en opleiding formuleren we concrete verbetering voor de komende 5 jaar. Elk jaar evalueren we de progressie. Op deze manier proberen we een bijdrage te leveren aan een divers en inclusief FBE.

Beoogde opbrengsten voor praktijk en wetenschap

  • Overzicht van de huidige stand van zaken rondom diversiteit en inclusie op faculteitsniveau.
  • Doel-actie-middelen-matrix. De matrix bevat concrete handvaten voor verbeteracties per opleiding/afdeling.
  • Vakpublicatie
  • Wetenschappelijke publicatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Hafid Ballafkih, Najat Bay en/of Angélique Hunkar

Gepubliceerd door  CAREM 12 april 2021

Project Info

Startdatum 01 okt 2020
Einddatum 01 okt 2025