Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Van Goeden Huize

Hoe geven woningcorporaties invulling aan de onafhankelijke controlfunctie binnen de veelheid van eisen en voorwaarden die hieraan gesteld worden.

Project

De onafhankelijke controlfunctie is wettelijk verplicht (Woningwet 2015) voor woningcorporaties met meer dan 2500 verhuureenheden. Hoe die onafhankelijke controlfunctie moet worden ingevuld, is nog onvoldoende helder: de sector ‘worstelt’ met het invullen van de wettelijke eisen. Dit onderzoeksproject helpt controllers om te gaan met hun rol als financiële professionals met die wettelijk taak onafhankelijk toezicht te houden in een complexe omgeving.

Woningcorporaties verzorgen huisvesting voor grote groepen inwoners van ons land. Met ruim 2,4 miljoen woningen zijn zij de grootste verhuurders in Nederland. In 2013 en 2014 is naar aanleiding van enkele schandalen met betrekking tot fraude en wanbestuur een parlementaire enquête uitgevoerd. Om herhaling te voorkomen is in de Woningwet 2015 gesteld dat corporaties met meer dan 2.500 verhuureenheden een onafhankelijke controlfunctie in de eigen organisatie moeten opnemen.

De controller die deze functie vervult, wordt geacht vanuit deze onafhankelijkheid zorgvuldig toezicht te houden op bestuurders, die op hetzelfde moment ook zijn leidinggevenden zijn. De wet geeft echter geen verdere kaders of nadere duiding.

Dat roept ten aanzien van de invulling de nodige vragen op: Wat is precies de opdracht van deze controller in de onafhankelijke controlfunctie? Hoe moeten we die onafhankelijke controlfunctie positioneren in onze organisatie? Over welke kwalificaties moet de persoon van de onafhankelijke controlfunctie beschikken? Kortweg: in het onderzoek kijken we naar Persoon, Positie en Beleid om die onafhankelijke controlfunctie optimaal in te richten.

Doel

Het project formuleert adviezen, opgesteld in samenspraak met het werkveld, over de optimale inrichting van de onafhankelijke controlfunctie. Gezien de drieslag binnen het onderzoek (persoon, positie en beleid) zullen die adviezen betrekking hebben op de persoonlijke competenties, de positie en taken die worden uitgevoerd en het beleid van de corporatie.

Resultaten

We formuleren adviezen voor de inrichting van de controlfunctie. Daarnaast wordt in vakbladen en wetenschappelijke journals gepubliceerd over de resultaten. Webinars over uitkomsten van de enquête staan voor het najaar van 2020 gepland.

Verbinding met het onderwijs

Tijdens twee semesters doen studenten mee met het onderzoek door afstudeeropdrachten uit te voeren met deelnemende woningcorporaties. In het najaarssemester van 2020 zijn vier studenten actief binnen een corporatie.

Financiering

SIA-Raak Publiek

Projectpartners

Binnen het project werken we met een kernteam en een aantal deelnemende woningcorporaties als consortiumpartners. Het kernteam bestaat naast de HvA uit Hofmeier, consultancykantoor voor financiële en organisatievraagstukken, en het Zijlstra Center, onderwijs- en onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit op het gebied van Public Control, Governance & Leadership.

Gepubliceerd door  CAREM 19 januari 2021

Project Info

Startdatum 01 feb 2020
Einddatum 01 feb 2022