Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

De digitale accountant

Van een explosie aan digitale mogelijkheden naar integrale dienstverlening

Project

Hoe kan de mkb-accountant digitalisering, ICT en data-analyses inzetten in zijn beroepspraktijk, zodat beter aan de wensen van zijn mkb-klanten wordt voldaan en de eigen bedrijfsvoering en werkprocessen efficiënter worden. In dit project worden daarvoor een zelfscan en data-analyseprotocol ontwikkeld, waarmee de accountant de digitalisering en data-analyse in zijn beroepspraktijk kan verbeteren.

Digitalisering verandert de werkprocessen van accountantskantoren ingrijpend. Softwarepakketten nemen veel handmatige werkzaamheden van accountants en administrateurs over. Er is een explosieve groei van softwareapplicaties, informatiesystemen, rapportage tools, financial auditing tools, process mining tools, machine learning tools, blockchain technologie, online portal systemen, datamanagement en -analysemethoden.

Om efficiënt in te blijven spelen op klantbehoeften moeten mkb-accountantskantoren hun weg vinden in onnoemelijk veel nieuwe ICT-technologie. Zij worden IT-gedreven ondernemingen, terwijl zij daar eerder niet op waren gericht. Zij krijgen een nieuwe onbekende taak.

Vanwege de groei aan digitaliseringsmogelijkheden is het voor de mkb-accountant moeilijk om te bepalen wat voor hem of haar (en haar mkb-klanten) relevant is. Het is echter juist van belang dat de mkb-accountantskantoren zich richten op de optimale benutting van de mogelijkheden die de digitalisering van financieel-administratieve processen en de data-analyse van financiële databestanden bieden voor de dienstverlening aan hun mkb-klanten.

Hiermee kunnen de accountantskantoren hun eigen bedrijfsprocessen efficiënter laten verlopen, de dienstverlening aan en de bedrijfsprocessen van hun mkb-klanten efficiënter laten verlopen, en gebruikmakend van data-analysetechnologieën hun mkb-klanten van relevante informatie en adviezen voorzien om hen in staat te stellen betere beslissingen te nemen.

Centrale vraag

De vraag die centraal staat bij dit onderzoek is: hoe kan de mkb-accountant digitalisering, ICT en data-analyses inzetten in zijn beroepspraktijk, zodat beter aan de wensen van zijn mkb-klanten op het gebied van performance en directere sturing wordt voldaan en de eigen bedrijfsvoering en werkprocessen efficiënter worden?

Met het beantwoorden van deze vraag wordt de accountant in staat gesteld zijn weg te vinden in het woud aan mogelijkheden op het gebied van digitalisering, ICT en data-analyse die bestaan of momenteel worden ontwikkeld.

Research output

Ter ondersteuning hiervoor wordt een zelfscan en een data-analyseprotocol ontwikkeld, waarmee de accountant de digitalisering en data-analyse in zijn beroepspraktijk kan verbeteren. Met de zelfscan kan de accountant voor zijn accountantspraktijk, gegeven de wensen van zijn mkb-klanten en de wensen met betrekking tot zijn eigen bedrijfsvoering en werkprocessen, bepalen. In het data-analyseprotocol staan de relevante data-analysestappen en data-analysetools, gebruikmakend van Artificial Intelligence (AI), voor de advisering van de accountant aan zijn mkb-klanten beschreven.

Financiering

SIA Raak mkb

Projectpartners

- Hogeschool Rotterdam
- Hogeschool Utrecht
- Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA)
- Samenwerkende Registeraccountants en accountants-administratieconsulenten (SRA)
- Vijftien mkb-accountantskantoren
- Vijf mkb ICT- en software dienstverleners voor met name mkb-accountantskantoren
- Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Universiteit van Amsterdam (UvA) en Nyenrode Business Universiteit.

Gepubliceerd door  CAREM 9 september 2020

Project Info

Startdatum 01 apr 2020
Einddatum 01 apr 2022