Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Urban Culture and Youth (UCAY)

Project

Aanleiding voor dit project is de toenemende internationale aandacht en bezorgdheid voor risicojongeren in de leeftijd van ongeveer 15 tot 23 jaar, levend in grootstedelijk gebied.

Onder risicojongeren worden zij verstaan die over geen start kwalificaties beschikken, niet of (gedeeltelijk) leerplichtig zijn, niet werken en niet naar school gaan, of dreigen de binding met beiden te verliezen.

UCAY (www.ucay.eu ) is een internationaal project met als thema 'kunst en sport als voertuigen bij empowermenttrajecten van risicojongeren'. Er wordt samengewerkt met hogescholen en universiteiten van Barcelona, Berlijn/Potsdam, Antwerpen Ostrava en Amsterdam. Bijzonder in dit project is dat elk onderwijsinstituut samenwerkt met een culturele organisatie in de eigen omgeving. Voor Amsterdam is er nog een belangrijke samenwerkingspartner, het ROC van Amsterdam met de opleidingen Kunst Cultuur en Amusement en Sport en Bewegen.

Financiering Het project wordt hoofdzakelijk gefinancierd door het Europese fonds Leonardo da Vinci , middels hun 'lifelong learning programme' . Schooluitval wordt in alle Europese landen als een bedreiging voor welzijn en welvaart gezien. De kracht van culturele trajecten is dat deze jongeren niet aanspreken als probleemjongere, maar als jongeren met talent voor kunst of sport. In projecten worden competenties ontwikkeld die te maken hebben o.a. kennis over jezelf, het je laten aanspreken op je eigen handelen en ja of nee kunnen zeggen, weerbaarheid. Daarnaast gaat het om empathie, inlevingsvermogen en jezelf presenteren ten opzichte van anderen.

Samenwerking De samenwerking heeft geresulteerd in een handboek en trainingsmodules. In dat handboek worden op basis van een swot analyse good practices uit vijf landen beschreven en geanalyseerd. De good practice beschrijving dient ter ondersteuning van kennisontwikkeling op de volgende gebieden (tevens de verschillende hoofdstukken van het handboek):

 • Culturele perspectieven (de kracht van kunst en sport, Amsterdam).
 • Sociaalartistiek werk, de kracht van het artistieke in het sociale (Antwerpen).
 • De grenzen van het artistieke binnen het sociale en omgekeerd (Berlijn /Potsdam).
 • Cultureel management, zin en onzin van het projectmatig werken (Berlijn/Potsdam).
 • Sociaalsportief werk, de kracht van sport in het sociale domein. (Ostrava).
 • De kracht van ICT in het sociale domein (Barcelona).
 • Cultureel Ondernemerschap, dilemma's en kansen (Amsterdam)
 • Ondernemend leren, de jongere als eigenaar van het project en regisseur van zijn eigen leerproces (Amsterdam).

Daarnaast worden er trainingsmodules voor (aankomende) professionals (uitvoerders en projectleiders) ontwikkeld voor mbo, hbo en Click F1 (de Amsterdamse culturele organisatie).

De in dit project ontwikkelde kennis wordt in eerste instantie toegankelijk gemaakt voor de Amsterdamse (lees: Nederlandse) situatie. De opzet is echter zodanig dat bij alle partners de toegankelijkheid van deze kennis zeer belangrijk gevonden wordt voor eigen gebruik. De thema's zijn zo gekozen dat zij in alle landen spelen.

Publicatie

Pennings, H., Wachelder, K., Bos, E., Hartland, M., e.a. (2010). Building bridges and breaking borders. Uitgeverij: SWP Amsterdam. Handboek Urban Culture and Youth, internationale good practices van sport en kunst als voertuigen voor empowerment processen bij risicojongeren.

Samenwerkingspartners

Belgie

 • Artesis, Hogeschool van Antwerpen
 • VZW de Veerman, Antwerpen

Tsjechische Republiek

 • Ostravka Universita V Ostrave
 • Detsky Diagnosticky Ustav Bohumin

Duitsland

 • Fachhochschule Potsdam
 • Schlesische 27 Berlijn

Spanje

 • Universitad autonoma de Barcelona
 • TEB raval associacio par a jover Barcelona
 • La casa de Sher Rom, la quinta dimension en San Roc
Gepubliceerd door  AKMI 28 mei 2015

Project Info

Startdatum 14 mrt 2011

Contact