Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Toegankelijkheid in het perspectief van diversiteit

Project

Het onderzoeksproject Toegankelijkheid basisvoorzieningen wordt uitgevoerd door het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken van de Hogeschool van Amsterdam. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, binnen de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving en loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2019.

Toenemende diversiteit in ‘aankomstwijken’

In de zogeheten ‘aankomstgebieden’ van de stad waar de (relatief) goedkopere sociale huur nog een substantieel onderdeel is van de woningvoorraad doen zich in korte tijd veel sociale veranderingen voor. De wijken kennen een steeds hogere mate van diversiteit en steeds sterkere concentraties van mensen die kampen met sociale uitsluiting. Langer gevestigde bewoners, voornamelijk klassieke migrantengroepen en autochtonen met lagere inkomens, delen de buurt met nieuwkomers zoals statushouders, (tijdelijke) arbeidsmigranten, en bewoners afkomstig uit zorginstellingen.

Aanbod basisvoorzieningen in de wijk

Als gevolg van de toenemende diversiteit verandert ook de vraag naar en het gebruik van voorzieningen in de zogenaamde sociale basis; het aanbod van activiteiten, ontmoetingsplekken en ondersteuning in de eigen buurt of wijk. De Gemeente Amsterdam streeft er met haar nieuwe beleid naar om de voorzieningen in de sociale basis laagdrempelig en toegankelijk te maken voor alle bewoners. De veranderende samenstelling van de wijk confronteert de basisvoorzieningen echter met nieuwe of complexe doelgroepen, die wellicht een aparte aanpak nodig hebben.

Routes en gidsen naar basisvoorzieningen

Met het onderzoek willen we inzicht bieden in de vraag hoe de toegankelijkheid van de sociale basisvoorzieningen voor alle bewoners in veranderende wijken kan worden gewaarborgd. Hoe vinden deze nieuwe groepen hun weg naar voorzieningen in de sociale basis? Wie geeft hen adviezen, wijst hen de weg? En hoe verloopt de interactie in een professioneel geleide basisvoorziening als de nieuwe groepen ‘erbij’ komen? Het onderzoek moet leiden tot nieuwe kennis die kan worden benut voor het ontwikkelen van passende werkwijzen en producten voor professionals in deze praktijk.

Tijdlijn van het onderzoek

  • Fase 1 januari - april 2019: afbakening onderzoek, verkennend deskresearch en veldonderzoek
  • Fase 2 april – augustus 2019: interviews met bewoners en met sleutelfiguren in de wijk.
  • Fase 3 mei – augustus 2019: interviews met professionals (o.a. Huis van de Wijk)
  • Fase 4 september – december 2019: rapportages, artikelen, presentatie en werksessies in de praktijk.

Het onderzoek richt zich op de ontwikkelbuurt Geuzenveld en valt onder de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving en moet leiden tot nieuwe kennis die kan worden benut voor het ontwikkelen van passende werkwijzen en producten voor professionals werkzaam in basisvoorzieningen.

N.B.: Dit onderzoek is geen onderdeel van het Urban Management-programma, maar is intern wel afgestemd met de verkenning van de Burgemeester Röellstraat.

Gepubliceerd door  AKMI 18 januari 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2019
Einddatum 31 dec 2019

Contact

Lone von Meyenfeldt