Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

The Art of Ageing

Project

In het project 'The Art of Ageing' staan ouderen en amateurkunst centraal. In het project wordt onderzoek gedaan naar een aantal internationale good practices op het gebied van werken met ouderen door middel van amateurkunst.

De methodologie wordt beschreven in een praktijkgerichte brochure, en daarnaast wordt een aantal creatieve, uitnodigende ondersteunende materialen ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld een documentaire en een reizende expositie.

Het doel van het project is enerzijds het beter uitrusten van (toekomstig) professionals om met ouderen te werken. De (toekomstige) professionals hebben vaak een eenzijdig beeld van de doelgroep, en benaderen de doelgroep vanuit een klassieke zorgbenadering (probleem, beperkingen). 'The Art of Ageing' moet een bijdrage leveren aan een positievere benadering.

Anderzijds wil het project een bijdrage leveren aan de beeldvorming van ouderen, vooral voor onze huidige studenten. In de samenleving wordt de doelgroep vaak als problematisch weggezet. Het debat rondom de pensioenen en negatieve metaforen als 'vergrijzing' dragen niet bij aan het verbeteren van de situatie. Wat 'The Art of Ageing' beoogt te bereiken is het benadrukken van de potentie van ouderen; hun mogelijkheden, hun talenten. Door amateurkunst in te zetten hopen we onze studenten bewust te maken van de enorme potentie van een doelgroep die de komende jaren alleen maar groter zal worden.

In 'The Art of Ageing' brengen we onderzoek en praktijk bij elkaar in een internationale context. Bij het project zullen vier universiteiten/hogescholen en drie praktijkorganisaties betrokken zijn, verdeeld over vier Europese steden.

Gepubliceerd door  AKMI 9 oktober 2014

Project Info

Startdatum 14 mrt 2011

Contact