Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Tandem ontwikkeltraject

Duo's van ervaringsdeskundigen en docenten/trainers

Project

Uit praktijkonderzoek blijkt dat het werken met duo's van ervaringsdeskundigen en docenten/trainers een goede combinatie is in trainingen en voorlichtingen voor professionals en andere stakeholders. Deze samenwerking kan nog beter wanneer de deelnemers meer gebruik maken van elkaars krachten.

Belgen meer ervaren in tandemopleiding

Op basis van de tandemopleiding van de Belgische organisatie De Link werken onderzoekers van de HvA en externe partners in dit ontwikkeltraject samen. Vanuit de verschillende perspectieven in deskundigheidsbevordering streven zij naar een optimale samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en docenten/trainers.

Partners

Gepubliceerd door  AKMI 10 maart 2017