Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Taal met Ouders

Project

Taal met Ouders is een project dat zich richt op het verbeteren van de taalvaardigheid van bewoners van de wijk Slotermeer in Amsterdam Nieuw-West

In het studiejaar 2014-2015 zijn zes studenten, tweedejaars Toegepaste Psychologie, bij BOOT aan de slag gegaan als taalcoach. De studenten zijn in het project gekoppeld aan een ouder die tevens participeerde in het Fieldlabproject De Keukentafel. In twee rondes van 12 weken hebben de studenten de ouders gecoacht in de Nederlandse taalvaardigheid. Dit vond plaats in de thuissetting van de cursisten.

Naast deze taalcoaching hebben de studenten een verdiepingsprogramma gevolgd om zo een beter beeld te krijgen van de problematieken rondom laaggeletterdheid in Amsterdam Nieuw-West. Tevens hebben de studenten een grote rol gespeeld in het onderzoek.

DOELSTELLINGEN

Binnen het project Taal met Ouders staan meerdere doelstellingen centraal:
- Taalniveau van deelnemende ouders van het programma De Keukentafel in Nieuw-West
ontwikkelen;
- Zelfredzaamheid vergroten van de deelnemers aan het programma;
- Toekomstige professionals een ervaringsplek bieden waarin zij hun competenties
kunnen ontwikkelen.

DOELGROEP

Taal met Ouders richt zich op de deelnemende ouders van het programma De Keukentafel uit Amsterdam Nieuw-West en die het Nederlands nog onvoldoende beheersen. Dit zijn ouders die wonen in het gebied Slotermeer en waarvan de kinderen via de basisschool zijn aangemeld voor De Keukentafel.

ONDERZOEK IN HET PROJECT

Het project en het onderzoek waren erg verweven met elkaar. Het onderzoek richt zich op de effecten van het taaltraject op het gebied van sociale inclusie. De studenten vormden de spil in het onderzoek, aangezien zij de relatie onderhielden met de respondenten en de data konden verzamelen. Zo hebben de studenten, per ronde, een voor- en een nameting afgenomen. Aan het einde van een traject met een cursist, hebben de studenten een meer verdiepend interview afgenomen. Ze hebben een training gevolgd om dit interview goed af te kunnen nemen.

Daarnaast hebben de studenten contact onderhouden met de studenten van ‘De Keukentafel’ die bij dezelfde ouder over de vloer kwam. Ze wisselden ervaringen, observaties en vragen met elkaar uit.

Publicatie:

Gepubliceerd door  AKMI S. Achbab MSc, A. Smeenk MA, Oktober 2015, Uitgever: Hogeschool van Amsterdam, Rapportage Pilot Onderzoek Taal met Ouders 8 november 2016

Project Info

Startdatum 01 sep 2014
Einddatum 31 okt 2015

Contact

Samir Achbab MSc
Anouk Smeenk MA