Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Cultuuronderzoek in de Rosmolenbuurt Gemeente Zaanstad

Project

Doel is om een leeromgeving te creëren zodat de sector zich kan ontwikkelen naar een organisatieonderdeel dat goed kan inspelen op initiatieven vanuit burgers en het bedrijfsleven op een zodanige wijze dat de sector faciliterend is aan duurzame bijdragen in de openbare ruimte. Er zullen projecten geselecteerd worden die als pilot begeleid worden om tot verrijkende ervaringen te komen. De successen van deze voorbeeldprojecten kunnen naderhand breder doorgevoerd worden in andere wijken en/of andere sectoren.

Binnen de sector Openbare Ruimte is uitdrukkelijk het doel gesteld om te evolueren naar een andere overheidsrol, waarbij nieuwe burgerinitiatieven meer gestimuleerd worden. De overheid is hierin faciliterend, hetgeen impliceert dat er een structurele wijziging beoogd wordt in de relatie tussen de gemeentelijke overheid en bewoners. In die nieuwe rol zal de overheid naar verwachting eerder op projectbasis betrokken zijn.

In dit begeleidingstraject wordt op dit moment ingezet op een meersporenaanpak, bestaande uit 3 hoofdlijnen:

  • Werken met pilots
  • Creëren van een interne leerlijn
  • Bredere bewustmaking in Zaanstad

Naar aanleiding van dit traject is het de bedoeling dat meer variatie ontstaat in de projecten die met burgerparticipatie werken. De leeromgeving geeft mogelijkheden om de nieuwe rolinvulling van alle betrokkenen te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.

Gepubliceerd door  AKMI 19 april 2017

Project Info

Startdatum 01 jan 2017