Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Werken in de JeugdzorgPlus

Project

Werken in de JeugdzorgPlus is zwaar en complex en vraagt veel van professionals. Escalerende situaties en zware problematiek van de jongeren zorgen voor een grote werkdruk. Tegelijkertijd hebben veranderingen in het jeugdzorgveld negatieve invloed gehad op het werk in deze sector. Er is veel verloop van personeel.

Het project 'Werken aan de toekomst van JeugdzorgPlus' verkent de arbeidsomstandigheden van jeugdprofessionals in de JeugdzorgPlus, gaat na onder welke voorwaarden de werkomstandigheden kunnen worden versterkt en het werk in de sector aantrekkelijker gemaakt kan worden.

Dit onderzoek draagt bij aan het werven en behouden van voldoende en gemotiveerde jeugdprofessionals in de JeugdzorgPlus. Daarbij richt het zich met name op de arbeidsvoorwaarden die het werken in de JeugdzorgPlus positief ondersteunen.

Het project is een samenwerking van:

  • Verwey-Jonker instituut (deelproject 1)
  • Lectoraat Teamprofessionalisering FBE (deelproject 2)
  • Lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor jeugd (deelproject 3)

Het project vindt plaats met subsidie van ZonMw binnen het programma 'Werken aan de toekomst van JeugdzorgPlus' .

Gepubliceerd door  AKMI 27 september 2021

Project Info

Startdatum 01 okt 2019
Einddatum 01 nov 2021