Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Pilot transferbegeleiding

Project

Dit project maakt onderdeel van de Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam Amstelland en is gericht op het verbeteren van ondersteuning aan kwetsbare jongeren die praktijkonderwijs (PRO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO) volgen, met name bij het maken van de overgang naar vervolgopleiding of werk.

De Hogeschool van Amsterdam en het Verwey-Jonker Instituut werken samen met de gemeente Amsterdam Werk Participatie en Inkomen (WPI), Orion en Altra aan het evalueren van een pilot waarin jongeren uit verschillende onderwijsinstellingen in de regio Amsterdam transferbegeleiding ontvangen. Daarnaast wordt breder gekeken naar goede voorbeelden en bestaande kennis op dit terrein.

Het doel hiervan is kennis te verwerven over:

  • Factoren bij jongeren en gezinnen of binnen onderwijs en hulpverlening die een soepele overgang naar een vervolgopleiding of werk bij jongeren in een kwetsbare onderwijspositie beïnvloeden
  • Werkzame elementen in de integrale begeleiding van deze jongeren hierbij.
Gepubliceerd door  AKMI 27 september 2021

Project Info

Startdatum 01 nov 2019
Einddatum 03 jan 2022