Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Gebiedsgericht Samenspel formele en informele zorg en welzijn

Project

Bevindingen uit praktijkonderzoek geven aan dat structurele samenwerking tussen formele en informele partijen niet echt van de grond komt, wel incidenteel, maar niet vanzelfsprekend. Vrijwilligerscademie Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam ontwikkelen samen met gebiedsgerichte formele en informele organisaties in Amsterdam-Zuid een zogeheten ontwikkeltraject. De opgedane ervaring hiermee is veelbelovend.

Doelen ontwikkeltraject

Als doelstellingen van het ontwikkeltraject zijn geformuleerd:

  • Gedeelde kijk op rolverdeling en samenspel
  • Ontstaan van draagvlak voor gezamenlijk verder ontwikkelen,
  • Wegnemen van angsten en blokkades om met elkaar samen te werken.
  • Formuleren van gezamenlijke waarden,
  • Aanknopen bij de activiteiten die in het stedelijke en in het specifieke gebied al zijn ontwikkeld rondom het thema.

Partner in ontwikkeltraject

Wonah de Koningh van Vrijwilligersacademie Amsterdam

Gepubliceerd door  AKMI 15 juli 2016