Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Betekenisvolle metingen

Project

Jeugdbescherming Regio Amsterdam werkt vanuit het Lerend Effectiviteitsonderzoek (LEF) aan het onderzoeken en versterken van haar methodiek en beoogt hiermee tevens impact uit te oefenen op het systeem (jeugdstelsel)waarbinnen Jeugdbescherming werkt.

Uit het LEF onderzoek weten we dat leren in de praktijk met behulp van betekenisvolle metingen versterking behoeft. Net als in andere organisaties blijkt namelijk dat het afnemen van vragenlijsten lastig is en professionals ervaren er geen direct nut van in hun werk met gezinnen. Het project betekenisvolle metingen richt zich op wat nodig is om metingen betekenisvol te maken voor gezinsmanagers en deze verder te implementeren in de praktijk.

Achtergrond project:

Uit eerder onderzoek weten we dat effectiviteitsmetingen betekenisvolle metingen moet zijn. Dit betekent dat ze zowel gebruikt kunnen worden door onderzoekers om de effectiviteit van interventies over een grotere populatie te onderzoeken alsook door gezinsmanagers in hun dagelijkse werkpraktijk met gezinnen. Een eerste stap is dus het onderzoeken wanneer metingen nou betekenisvol zijn en hoe kunnen we dit verder integreren in de praktijk.

Doelstelling project:

De centrale vraag die we in dit project proberen te beantwoorden is hoe gezinsmanagers bij Jeugdbescherming Amsterdam evidence informed kunnen werken met behulp van betekenisvolle metingen.

Onderzoeksmethode:

Om een antwoord te formuleren op de centrale vraag worden semi gestructureerde interviews gehouden met medewerkers binnen Jeugdbescherming Amsterdam en andere organisaties. Tijdens deze interviews wordt ingegaan over het gebruik van (uitkomsten van) metingen in het gesprek tussen de gezinsmanager en het gezin, de gezinsmanager en supervisor, de gezinsmanager en het team en op organisatie niveau. We zijn op zoek naar goede voorbeelden over het gebruik van uitkomsten van metingen. Omdat er ook goede voorbeelden bestaan in andere organisaties worden ook daar semi gestructureerde interviews afgenomen.

Verwachte producten:

In dit project worden filmpjes ontwikkeld waarin goede voorbeelden door medewerkers benoemd worden. Zij benoemen kort waarom werken met metingen betekenisvol is, tegen welke barrières zij aanlopen en hoe ze daarmee omgaan en hoe zij collega’s hiermee helpen. Ook wordt er een tip sheet gemaakt over het gebruik van meetinstrumenten en uitkomsten in bijvoorbeeld het gesprek met een gezin of tijdens het basisteamoverleg.

Samenwerkingspartners:

Het project wordt uitgevoerd met Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA). Deelnemende organisaties zijn Spirit Jeugd en Opvoedhulp en ’S Heeren Loo.

Gepubliceerd door  AKMI 28 november 2017