Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Netwerkversterking voor mensen met dementie

Project

Lectoraat Langdurige zorg en ondersteuning start een tweejarig onderzoeksproject starten rondom netwerkversterking van mensen met dementie.

Dit onderzoek voert het lectoraat uit in samenwerking met onder andere het Ben Sajet Centrum en Tao of Care.

Het geld voor dit onderzoek over netwerkversterking van mensen die met dementie te kampen hebben, zowel in de thuissituatie als mensen die wonen in een instelling, is afkomstig van ZonMw en FNO Klein geluk. De onderzoekers van lectoraat LZO zijn blij met dit onderzoek omdat dit onderstreept dat het sociaal werk een belangrijke rol vervult in de langdurige zorg zoals voor mensen met dementie. De uitkomsten van het onderzoek zullen dan ook plek krijgen in het brede bachelor curriculum van de opleiding social work in profiel 2; sociaal werken in de zorg.

Het onderzoek gaat informatie opleveren over de manieren waarop (sociale) professionals kunnen helpen bij het opbouwen of versterken van de sociale netwerken van mensen die met dementie te kampen hebben en hun naasten. Daarbij kan het gaan om mensen die (nog) zelfstandig wonen en om mensen die zijn opgenomen in een verpleeghuis.

De uitkomsten van het onderzoek zullen door het lectoraat ook worden benut voor het samen met de docenten Sociaal Werk ontwikkelen van een onderdeel in het curriculum rond ‘omgaan met dementie’.

Gepubliceerd door  AKMI 9 mei 2019

Project Info

Startdatum 01 mei 2019
Einddatum 01 mei 2021