Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Buurtcirkels: brug naar de buurt

Project

Onderzoeksprogramma Urban Management, Stedelijk Sociaal Werken, HVO Querido en Cordaan zetten in anderhalf jaar Buurtcirkels op en maken ze tegelijkertijd onderwerp van onderzoek. Dit gebeurt in de Rivierenbuurt, de Banne/Noord, de Oosterparkbuurt en in Nieuw West.

In een Buurtcirkel ondersteunen 8-12 buurtbewoners, al dan niet met een psychische kwetsbaarheid, elkaar in een sociaal netwerk. Ze worden hierbij geholpen door een vrijwilliger en een coach.

Het doel van het onderzoek is tweeledig. Ten eerste willen we inzicht bieden in de effecten van de Buurtcirkels op de kwaliteit van leven van deelnemers. Worden de deelnemers er gelukkig(er) van? Ten tweede willen we begrijpen hoe de sociale infrastructuur (invloed van de buurt) en de ketensamenwerking (ambulante keten, samenwerking formeel/informeel) inwerken op het functioneren van de Buurtcirkel.

De uitvoering van het onderzoeksproject Buurtcirkels ligt in handen van de lectoraten Stedelijk Sociaal Werken en Management van Cultuurverandering en valt onder het speerpunt Urban Management, in samenwerking met Cordaan, HVO Querido. de Gemeente Amsterdam en Pameijer. Meer weten over dit project? Stuur een mail naar m.m.de.lange@hva.nl

N.B.: Er wordt bij dit project regelmatig afgestemd met onderzoekers van het lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning die een soortgelijk onderzoek doen.

Gepubliceerd door  AKMI 8 april 2019