Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Sociaal ondernemerschap

Samenwerking in het onderzoekslab Social Entrepreneurship

Project

Het lectoraat Sociale en Culturele Dynamiek werkt samen met het lectoraat gedifferentieerd HRM (van de faculteit Business en Economie) in het onderzoekslab Social Entrepreneurship (sociaal ondernemerschap). Dit lab maakt deel uit van het HvA-brede programma Entrepreneurship.

In het lab vinden verschillende onderzoeksprojecten plaats, waarbij telkens het uitgangspunt is dat deze helpen bij het vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen met behulp van sociaal ondernemerschap. Sociale ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen die een product of dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven (SER 2015). Het maken van impact op het probleem dat de sociale onderneming wil oplossen staat dus voorop, niet het verdienen van zoveel mogelijk geld. In het Lab verzamelen en verspreiden de onderzoekers kennis over sociaal ondernemerschap. Het Lab is verbonden met diverse opleidingen en onderwijsprojecten en biedt ook ruimte voor bijvoorbeeld afstudeertrajecten van studenten.

In 2016 vinden twee grotere onderzoeksprojecten plaats, met als thema’s:

-Leernetwerk sociaal ondernemerschap en omgaan met de overheid

-Sociaal ondernemende initiatieven rondom vluchtelingen.

 

Onderzoek: Leernetwerk sociaal ondernemerschap en omgaan met de overheid.

Sociale ondernemers en de overheid hebben hetzelfde doel: het oplossen van maatschappelijke problemen. Vooral bij het oplossen van vraagstukken rond arbeidsparticipatie hebben ze elkaar hard nodig. Toch gaat die samenwerking vaak moeizaam. ‘Regelgeving en overheid’ staat op plek één van de door sociale ondernemers genoemde knelpunten in de Social Enterprise Monitor 2015. Dit praktijkprobleem was aanleiding om met sociale ondernemingen op zoek te gaan naar praktische manieren waarop sociale ondernemingen en de overheid samen kunnen bijdragen aan oplossingen voor problemen rond arbeidsparticipatie.

 

Dit voeren we uit in een leernetwerk met acht sociale ondernemingen uit Amsterdam Nieuw-West. Een leernetwerk bestaat uit individuen die bereid zijn deskundigheid uit te wisselen en met elkaar te zoeken naar nieuwe inzichten, gericht op duurzame veranderingen in kennis, houding, vaardigheden en het vermogen om te leren. In het leernetwerk is in verschillende fasen gewerkt aan respectievelijk het in kaart brengen van het probleem, het analyseren ervan en het werken aan mogelijke oplossingen.

Hoofdvraag daarbij is: Welke bijdrage kunnen sociale ondernemingen in Amsterdam in relatie met de overheid leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van arbeidsparticipatie?

Het onderzoek is opgezet als een pilotstudie, met een beperkt aantal deelnemers in een beperkt gebied. De geleerde lessen kunnen meegenomen worden naar toekomstige netwerken. De resultaten uit het onderzoek worden samengebracht in een rapport en gepresenteerd aan diverse stakeholders, waaronder de gemeente en sociale ondernemingen zelf.

 

Onderzoek: Sociaal ondernemende initiatieven rondom vluchtelingen.

 

De afgelopen jaren zijn er veel verschillende initiatieven opgericht rondom de komst van vluchtelingen. Wat is het businessmodel van deze initiatieven? Kunnen deze initiatieven uitgroeien tot een sociale onderneming? En dragen deze sociale ondernemingen bij aan de integratie van de vluchtelingen? In dit onderzoek gaan we de diepte rondom deze thematiek.

 

Met de komst van vluchtelingen zijn er veel verschillende initiatieven ontstaan. Om ervoor te zorgen dat er geleerd wordt van de ervaringen met en rond deze initiatieven is het interessant om te onderzoeken welk van deze initiatieven daadwerkelijk uitgroeien tot duurzame sociale ondernemingen. Daarbij willen wij ook onderzoeken welke factoren, waar de initiatieven invloed op kunnen uitoefenen, zorgen voor een optimale integratie van vluchtelingen. De volgende twee vragen staan centraal in dit onderzoek:

a) Welke factoren rond sociaal ondernemende initiatieven zorgen voor een optimale integratie van vluchtelingen?

b) Hoe verloopt het (opstart)proces rondom de sociale initiatieven en welke initiatieven groeien uit tot een duurzame sociale onderneming?

 

Naast semigestructureerde interviews met initiatiefnemers en vluchtelingen gaan wij een leernetwerk voor de initiatiefnemers opzetten. Zo kunnen initiatieven van elkaar leren, bespreken wat zij gedurende het proces tegenkomen en hoe hun plannen in de praktijk uitpakken. Wij gaan drie bijeenkomsten organiseren waarbij de onderwerpen ‘sociaal ondernemerschap’ en ‘integratie vluchtelingen’ zullen worden behandeld. Tijdens de gesprekken met de initiatieven kan hier een verdere invulling aan worden gegeven.

Idealiter benaderen wij ook de vluchtelingen die bij initiatief betrokken zijn geraakt om te kijken hoe zij het betrokken zijn bij een initiatief hebben ervaren.

Door Nesrien Abu Ghazaleh en Maarten Hogenstijn, onderzoekers HvA

 

Gepubliceerd door  AKMI 24 oktober 2016