Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De Schuur in Purmerend

Een klushuis voor mannen als opmaat voor de maatschappelijke participatie van jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

Project

In Australië bestaan er succesvolle Shed/ schuur-communities voor (gepensioneerde) mannen die positief uitwerken op hun maatschappelijke participatie. In de gemeente Purmerend wordt zo’n ‘mannenschuur’ opgezet voor gepensioneerden en werkloze jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt en / of probleemgedrag. De vraag is of samen klussen en vakmanschap ontwikkelen ook positieve impact kan hebben op de maatschappelijke participatie van jongeren. De werkplaats volgt het ontwikkeltraject via etnografisch onderzoek.

Samenwerkingspartners

De onderzoekers en ontwikkelaars van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam werken in dit project nauw samen met het jongerenwerk en Sociaal werk/ouderenwerk binnen de gemeente Purmerend,

Gepubliceerd door  AKMI 17 juli 2018

Project Info

Startdatum 01 nov 2016
Einddatum 01 okt 2017

Contact