Beter Leren Bewegen

Binnen deze onderzoekslijn doen we onderzoek naar factoren die bijdragen aan het beter leren bewegen van kinderen in de gymles. Het accent in deze onderzoekslijn is het leren bewegen, waarbij we de komende tijd inzoomen op diversiteit en inclusie in de gymles, de pedagogische en didactische handvatten die daarvoor nodig zijn en de technologie die de vakleerkracht ondersteunt in zijn handelen.

Aan deze projecten werken mee:

Gepubliceerd door  Urban Vitality 30 november 2023