Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek

Het HvA-brede lectoraat ‘Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek’ onderzoekt hoe het potentieel van praktijkgericht onderzoek beter benut kan worden voor maatschappelijke vraagstukken door de vele verschillende manieren van doorwerking in kaart te brengen, verbeteringen aan te dragen en meer aanwijsbaar en zichtbaar te maken.

Het lectoraat sluit aan bij de kernambities van de Hogeschool van Amsterdam. Niet alleen betreft dit de verdere ontwikkeling van de HvA als kennisinstelling waarin onderwijs en praktijkgericht onderzoek steeds meer met elkaar verbonden raken, maar vooral ook de strategische ambitie een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de stad en regio door middel van waardecreatie uit kennis voor economische en/of maatschappelijke doeleinden. Het lectoraat richt zich op eenieder die bezig is om vanuit praktijkgericht onderzoek een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken, zoals onderzoekers, docenten en studenten, beleidsmakers, bedrijven, maatschappelijke instellingen et cetera. In samenwerking met deze partijen wil het lectoraat het verschil maken door inzichtelijk te maken hoe doorwerking ‘werkt’ en verbeterd kan worden, hoe doorwerking aangetoond kan worden en hoe doorwerking meer zichtbaar gemaakt kan worden. Op basis van onderzoek zal door onder andere advies, tools, publicaties en trainingen het lectoraat kennis ontwikkelen en kennis delen.

In reactie hierop hebben diverse hogescholen de handen ineen geslagen en is de website Doorwerking hbo onderzoek ontwikkeld. Hier vind je tools, indicatoren, blogs en kennisclips over doorwerking van onderzoek aan hogescholen. Voor lectoren, onderzoekers, docenten en beleidsmedewerkers – om ze te ondersteunen bij het realiseren van, en rapporteren over het toegankelijk maken van onderzoek bij een breder publiek.

14 september 2022

  dr. H.M.M. van Vliet (Harry)

Lector Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek

Tel: 0611644233
h.m.m.van.vliet@hva.nl
Bekijk profiel