Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Over WRITIC

De HvA biedt 2 WRITIC cursussen aan. Het WRITIC-cursusaanbod bestaat uit: WRITIC-assessment en het WRITIC-groepsprogramma.

Schrijven is een belangrijke vaardigheid die kinderen nodig hebben om mee te doen op school, voor de cognitie en het leren lezen en spellen. Veel kinderen ontwikkelen schrijfmoeilijkheden met negatieve gevolgen voor hun schoolprestaties en zelfvertrouwen. Met het WRITIC-assessment en groepsprogramma kun je schrijfmoeilijkheden vroegtijdig voorkomen.

Wat is WRITIC?

De Writing Readiness Inventory In Tool (WRITIC) is een nieuw occupation-based meetinstrument dat vaststelt of kleuters van vijf of zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep 3. Het WRITIC-assessment is ontwikkeld om in kaart te brengen of oudste kleuters startklaar zijn voor het leren schrijven in groep 3. Het WRITIC-groepsprogramma is een 10-weken programma voor oudste kleuters die op basis van het WRITIC-assessment nog niet startklaar zijn voor het leren schrijven. 

Het WRITIC-assessment in de praktijk

Aanbod WRITIC-cursussen 

1. WRITIC-assessment - cursus - 1 dag

De Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC) is een taakgericht meetinstrument dat je afneemt in de klas en dat vaststelt of kleuters van vijf en zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep 3. Tijdens deze eendaagse cursus wordt informatie gegeven over de achtergrond, ontwikkeling en inhoud van de WRITIC. Het afnemen en interpreteren van de WRITIC wordt uitgebreid geoefend. Daarnaast krijg je informatie over advies en interventie.

Het WRITIC-assessment

2. WRITIC-groepsprogramma - cursus - 1 dag

Het WRITIC-groepsprogramma is ontwikkeld voor oudste kleuters die op basis van de WRITIC-assessment nog niet startklaar zijn voor het leren schrijven in groep 3. Dit programma vindt plaats in de klas en wordt gegeven door een kindertherapeut of een gespecialiseerde leerkracht. De cursus bestaat uit één dag en daarbij besteden we veel aandacht aan het ‘waarom’, het ‘hoe’ en het ‘wat’ van het groepsprogramma. 

Het WRITIC-groepsprogramma

Wat deelnemers zeggen over onze WRITIC-cursussen:

'De cursus het WRITIC-assessment heeft een gestructureerde opbouw. Met een goede afwisseling tussen theorie en praktijk en je krijgt een goed beeld van de mogelijkheden van WRITIC.'

'We hebben als ergotherapeuten binnen de (neuro)motorische kinderrevalidatie heel vaak te maken met kinderen met schrijfproblemen. De cursussen zijn dus zeer toepasselijk voor onze doelgroep.'

'We gebruiken het WRITIC-testinstrument veel in de praktijk.'

Bestellen WRITIC manuals

Ben je benieuwd naar WRITIC en heb je interesse in het lesmateriaal? Het is ook mogelijk om de manual(s) los te bestellen. 

Bestel de WRITIC manual(s)
(opent in nieuw venster)

Downloads voor de afname van WRITIC-assessment

Tijdens en na de afname van het WRITIC-assessment kun je verschillende documenten gebruiken.

 

DownloadToepassing
WRITIC-Tekenboek(opent in nieuw venster)Tijdens de afname van WRITIC in de klas maakt het kind de papier- en pentaken uit het tekenboek.
ScoreboekOm WRITIC scores weer te geven.

Scoreformulier(opent in nieuw venster) 

Scoreformulier (Excel)

Om WRITIC scores weer te geven.

Het Excelformulier berekent de scores automatisch door en maakt de vertaalslag naar de subdomeinen Taakuitvoering en intensiteit van de uitvoering.

Fijnmotorische coördinatietesten:

- De normgegevens (opent in nieuw venster)

- Het scoreformulier 9-HPT(opent in nieuw venster)De Nine-Hole Peg Test (9-HTP)

De Timed Test of In-Hand Manipulation (Timed-TIHM)

Checklijst fijne motoriek(opent in nieuw venster)


Gebaseerd op de Nederlandse versie van Checklist Movement ABC (Henderson & Sugden, 1992)
Deze lijst is gevalideerd in het onderzoek naar het WRITIC-assessment en gebruikt in het onderzoek naar de discriminatieve validiteit. Hiervoor zijn 2 heterogene groepen kinderen samengesteld op basis van het oordeel van de leerkracht.

De leerkrachten hebben de checklijst ingevuld om na te gaan of de twee groepen ook echt heterogeen zijn. De scores op de lijsten van de 2 groepen kinderen verschilden significant van elkaar.

Hierna werd bij de kinderen het WRITIC-assessment afgenomen om te kijken of het assessment discrimineert tussen kinderen met goede en geen goede papier- en penvaardigheden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat dit het geval was, de discriminatieve validiteit van het WRITIC-assessment is hiermee vastgesteld.

Downloads voor WRITIC-groepsprogramma 

Artikelen over WRITIC