Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Gedragscode internationale studenten

Instellingen voor hoger onderwijs zijn niet verplicht om de code in acht te nemen. Doen zij dat echter wel, dan worden zij opgenomen in een register dat wordt bijgehouden door de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen. De hogeschool neemt de code in acht en is daarom in het register opgenomen. Door de opneming in het register kunnen buitenlandse studenten sneller en gemakkelijker in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning om in Nederland te mogen studeren.

1. Agenten

Voor de werving van buitenlandse studenten wordt soms gebruik gemaakt van de diensten van agenten. Ook deze agenten vallen onder de werking van de gedragscode internationale studenten in het Nederlandse hoger onderwijs

2. Indiening klachten, eerst intern

Is men van mening dat de hogeschool de gedragscode internationale studenten in het Nederlandse hoger onderwijs niet of niet juist naleeft, dan dient men die klacht in eerste instantie onder de aandacht te brengen van de hogeschool. De klacht moet digitaal worden toegestuurd via het formulier op Loket beroep, bezwaar en klacht.

Het Loket beroep, bezwaar en klacht registreert de ontvangst van uw beroepschrift, stuurt u een ontvangstbevestiging en draagt uw klacht ter verdere behandeling over aan het College van Bestuur.

Wordt een klacht naar het oordeel van een betrokkene niet goed afgehandeld of blijft de hogeschool nalatig in het naleven van de code, dan kan men een klaagschrift sturen naar de landelijke commissie. De adresgegevens van de landelijke commissie zijn:

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Gedragscode Hoger Onderwijs
Postbus 260
9700 AG Groningen

 

Wordt een klacht door de landelijke commissie gegrond verklaard dan kan zij besluiten de hogeschool te schrappen uit het register van instellingen van hoger onderwijs die de code in acht nemen. In dat geval zullen buitenlandse studenten geen verblijfsvergunning meer verkrijgen om een opleiding bij de hogeschool te gaan volgen.

3. Waar te vinden in het Studentenstatuut

De hogeschool heeft zich contractueel verbonden de gedragscode internationale student in het Nederlandse hoger onderwijs na te leven. Het is daarom dat in artikel 11.4 van het  Studentenstatuut nadrukkelijk naar deze code wordt verwezen.

4. Informatie

Informaties over de gedragscode buitenlandse studenten in het Nederlandse hoger onderwijs worden verstrekt door de afdeling juridische zaken via juridischezaken@hva.nl.

Ook vind je meer informatie en twee video's op de site van de landelijke commissie(opent in nieuw venster).