Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Inschrijven

Als de keuze voor een opleiding is gemaakt, kan het inschrijfproces beginnen. Tijdens dit proces doorloopt uw kind verschillende stappen:

Check de inschrijfdeadline

Voor de meeste voltijdopleidingen is de inschrijfdeadline voor eerstejaars studenten 1 mei. Inschrijven na deze datum is helaas niet mogelijk. 

Enkele opleidingen hebben een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus) en doen een selectie. Voor deze opleidingen is de inschrijfdeadline al eerder, namelijk op 15 januari. 

Check de toelatingseisen

Voor sommige opleidingen is een bepaald havo- of vwo-profiel vereist. Dit zijn de toelatingseisen. Iedere opleiding geeft aan of er ook aanvullende toelatingseisen gelden en wat deze exact zijn. 

Voor studenten die doorstromen vanuit het mbo gelden geen toelatingseisen. Zij kunnen in principe met iedere opleiding starten. Wel is het verstandig om vooraf te kijken of de vakken uit de vooropleiding aansluiten, of dat er nog kennis mist. In dat geval kan de opleiding adviseren welke stappen het beste genomen kunnen worden. 

Inschrijven in Studielink

Inschrijven gebeurt in Studielink.

In het stappenplan inschrijven staat precies aangegeven welke stappen een studiekiezer moet zetten om zich in te schrijven bij de opleiding. 

Voor inschrijving in Studielink heeft de studiekiezer een DigiD nodig. Nog geen DigiD? Het aanvragen ervan neemt ongeveer 3 werkdagen in beslag. Houd hier rekening mee. 

Doe de Studiekeuzecheck

Na inschrijving wordt jouw kind door de opleiding uitgenodigd voor de (online) studiekeuzecheck (SKC). De studiekeuzecheck geeft je kind inzicht in eventuele vragen of twijfels over de studiekeuze en het doorlopen proces. Het helpt ook om de keuze definitief te maken en om goed voorbereid te beginnen met de opleiding.

Besluit je kind om naar aanleiding van de studiekeuzecheck voor een andere opleiding te kiezen, dan kan dit. Ook door die opleiding wordt dan weer een studiekeuzecheck aangeboden. 

Is jouw kind na de SKC gaan twijfelen over de opleiding, dan biedt de HvA verschillende soorten keuzehulp aan. 

Neem deel aan de selectie

Bij opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus) vindt een selectie plaats. De inschrijfdeadline voor deze opleidingen is 15 januari. 

De selectieprocedure verschilt per opleiding, maar bevat altijd een toets. Op 15 april ontvangen de deelnemers aan de selectie een rangnummer. Dit rangnummer bepaalt of de student wordt toegelaten tot de opleiding. 

Definitieve inschrijving

Nadat de studiekeuzecheck of selectie positief is afgerond, moet de studiekiezer zijn inschrijving zelf definitief maken. Voor 1 september moet het collegegeld betaald zijn en de HvA-collegekaart zijn aangevraagd om te kunnen starten bij de opleiding.