Het Startbekwaamheidsgesprek

Informatie voor examinatoren

De student voert aan het eind van de opleiding aan Pabo HvA een Startbekwaamheidsgesprek met twee examinatoren: een examinator van de opleiding en een examinator vanuit het werkveld. Daarmee ronden we – ook symbolisch - het Samen Opleiden (door opleiding en werkveld) van de betreffende student af.

Hieronder zijn de benodigde documenten beschikbaar voor de werkveldexaminatoren: een ‘toelichting’ bij het Startbekwaamheidsgesprek en het beoordelingsformulier van dit studiejaar.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 4 juli 2023