Stagebureau Pabo HvA, Pabo-ALO en UPVA

Samenwerken met ouders

Leren samenwerken met ouders in een grootstedelijke omgeving.

Pabo HvA heeft in samenwerking met het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA en de gemeente Amsterdam verschillende instrumenten ontwikkeld ter versterking van de samenwerking tussen school en ouders op basisscholen. Het gaat om twee algemene modellen, van toepassing bij ieder te voeren gesprek. Daarnaast zijn er vijf specifieke observatieformulieren ontwikkeld met het oog op veelvoorkomende oudergesprekken. Zowel pabo- als UPvA-studenten krijgen deze formulieren aangeboden in colleges over gespreksvaardigheden. We plaatsen ze hier op de site, zodat ze gebruikt kunnen worden bij de begeleiding in de praktijk van studenten bij het voorbereiden, observeren, voeren en evalueren van oudergesprekken.

De instrumenten komen voort uit een publicatie waarin ook de theoretische uitgangspunten worden verantwoord.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 4 juli 2023