Stagebureau Pabo

Leren in de praktijk is een belangrijk uitgangspunt van studeren aan de HvA. Studenten lopen meteen in het eerste jaar stage. Om dit mogelijk te maken werkt de HvA intensief samen met scholen in Amsterdam.

Pabo HvA

Pabo HvA heeft een samenwerkingsverband met een groot aantal opleidingsscholen. De opleiding heeft een expliciete keuze gemaakt voor het opleiden van leerkrachten in de grootstedelijke omgeving. De opleiding werkt intensief samen met twaalf schoolbesturen, zodat studenten de kans krijgen zich in de praktijk te ontwikkelen tot startbekwame leerkrachten. Deze opleidingsscholen zijn in Amsterdam en randgemeentes gevestigd. De studenten van de Pabo HvA lopen stage op een opleidingsschool in Amsterdam en of omstreken.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 5 juni 2023