Erelaureaat

De HvA heeft sinds 2015 een prijs voor personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de doelstellingen van de HvA. Deze prijs heet sinds 2018 het HvA-erelaureaat. Het erelaureaat kan zowel toegekend worden aan een medewerker van de HvA als aan iemand die vanuit een andere plek de HvA in woord en daad een warm hart toedraagt en een bijdrage heeft geleverd aan de doelstelling van de HvA.

Eregalerij van gelauwerden

2022: Eldrid Bringmann

Geëerd door haar inbreng voor een hechtere samenwerking tussen de facultaire en de centrale afdelingen en haar bijdrage aan de totstandkoming van het nieuwe instellingsplan van de HvA.

Ronald Kleijn, 2021

2021: Ronald Kleijn

Geeërd voor het werk wat hij voor Make IT Work (MIW) heeft gedaan en nog steeds met verve doet, waarmee hij een grote bijdrage heeft geleverd aan het doel van de HvA om Leven Lang Ontwikkelen in nauwe samenwerking met het werkveld vorm te geven.


Huib de Jong, 2020

2020, Huib de Jong

Geëerd voor zijn werkethos en enthousiasme, zijn ambitie om emancipatie in de samenleving – in het bijzonder in Amsterdam – middels Bildung te realiseren. Huib de Jong heeft de HvA getransformeerd van junior partner van de UvA tot zelfstandige hogeschool. Hij heeft in zijn rol als voorzitter van het CvB ons geïnspireerd om de HvA tot een toonaangevende, inclusieve hoger onderwijsinstelling te maken.

John Sterk, 2017

2017: John Sterk

Geëerd voor zijn inzet en vasthoudendheid bij het behalen van de internationale EPAS-accreditatie voor AMSIB, International Business and Management Studies en International Business and Languages.

Marcel Levi, 2016

2016: Marcel Levi

Geëerd vanwege zijn stimulerende rol in de samenwerking tussen de HvA-faculteit Gezondheid, de UvA-faculteit Geneeskunde en het AMC in de afgelopen jaren.Renate Teuwsen, 2015

2015: Renate Teuwsen

Geëerd vanwege haar rol als stuwende kracht achter het traject van internationale accreditatie voor de opleiding IBS.


2015: Parikhan Ibrahim

Geëerd vanwege haar actieve rol binnen het vluchtelingenwerk. Ibrahim, die zelf ooit als vluchteling naar Nederland is gekomen, zet zich in tegen vrouwenonderdrukking en richtte de Free Yezidi Foundation op.

Contact

De commissie die het Erelaureaat organiseert, bestaat uit:

  • Jean Tillie, decaan faculteit Maatschappij en Recht (voorzitter commissie)
  • Dennis Kuscu, projectleider Participatie
  • Mark van der Horst, facilitair coördinator Amstelcampus en voorzitter Centrale Medezeggenschapsraad
  • Youssef el Bouhassani, docent Toegepaste Wiskunde, HvA-docent van het jaar 2017 en landelijk docent van het jaar 2018
  • Margriet Pol, winnaar Research Award 2017 en docent en onderzoeker Ergotherapie

commissiebijzondereprestaties@hva.nl

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 13 juni 2023