Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verhaal

'Wiskunde is overal, maar je moet het wel zien'

Mira, alumnus Toegepaste Wiskunde

Mira rondde in 2019 haar opleiding Toegepaste Wiskunde af en werkt nu als consultant bij PW Consulting.

Wat houdt je huidige baan in?

“In mijn huidige baan als consultant werk ik vooral in business intelligence. Dat betekent dat ik bedrijven help om slimmer om te gaan met data. Op dit moment doe ik dat, gedetacheerd vanuit mijn werkgever, voor Rijkswaterstaat."

Wat is business intelligence precies?

Business intelligence gaat simpel gezegd over het omzetten van data naar informatie. Want organisaties verzamelen volop data en hebben daarbij een bepaald doel voor ogen. Wij gaan ze dan helpen om dat doel te realiseren. Op dit moment ben ik dus bezig met data-ontwikkeling; ofwel het bewerken van data zodat we er goede rapportages van kunnen maken.”

Ben je na je opleiding gelijk bij PW Consulting gestart?

“Nee, ik heb na de HvA eerst een jaar een pre-master Business Analytics aan de VU gedaan. Dat deden best veel studenten van mijn opleiding omdat het een goede doorstroming biedt. Daarna ben ik begonnen bij PW Consulting. Eerst met een  masterclass van zes weken over de organisatie en het werkveld, daarna met mijn eerste opdracht.”

Heb je nog veel aan je opleiding in je huidige baan?

“Jazeker. Los van kennis over onderwerpen als operations research, financiële wiskunde en data science, heb ik op de HvA vooral een analytische denkwijze ontwikkeld. En die kan ik goed gebruiken in mijn huidige opdrachten."

Kun je daar een voorbeeld van geven?

In mijn werk moet ik eerst kijken naar de vraag van de opdrachtgever en of ik die wel kan beantwoorden met de beschikbare data. Vervolgens moet ik weten hoe ik dan omga met die data. Met welke wiskundige modellen ik de data moet bewerken bijvoorbeeld. Want soms heb je te maken met missende waardes en dan moet je wel weten hoe je die invult. Die manier van denken heb ik geleerd tijdens mij opleiding aan de HvA.”

Wat is volgens jou je grootste kracht in je werk?

“Ik vind het leuk om te zien hoe ik van ruwe data tot mooie en nuttige rapportages kan komen. En dan vooral de data-bewerking; dat vind ik echt het leukst.”

Heb je nog een bijzondere herinnering of een tip die je wilt delen?

“Ik vond de opleiding aan de HvA heel fijn. Vooral omdat de groepen niet groot zijn, daardoor hebben de docenten veel tijd voor je. Dus als je liet zien dat je graag wilde leren, dan kon je altijd bij ze aankloppen met je vragen.”

Meer lezen?

"Aan data alleen heb je niet zoveel; het gaat om de inzichten die het je biedt"Dirk is afgestudeerd in Toegepaste Wiskunde en werkt nu als investment analist bij Urban Industrial.

"Meetbaar maken wat moeilijk te meten is, dat is de schoonheid van toegepaste wiskunde"Sanne studeerde in 2019 af en werkt nu bij ChipSoft als ontwikkelaar capaciteitsmanagement.