Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma met een profiel N&T of N&G + Natuurkunde / NLT en met een vwo-diploma met het profiel E&M + natuurkunde. Met een mbo-diploma op niveau 4 of een gelijkwaardig bevonden diploma ben je ook toelaatbaar.

Aanvullende eisen

N&TN&GE&MC&M
HavoGeen extra eisenNatuurkunde of Natuur, Leven en Technologie of Onderzoek en OntwerpenWiskunde B en NatuurkundeWiskunde B en Natuurkunde
VwoGeen extra eisenNatuurkunde of Natuur, Leven en Technologie of Onderzoek en OntwerpenNatuurkundeWiskunde B en Natuurkunde

Vooropleiding

Toelatingseisen

Opmerkingen

Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 septemberGeen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken. We adviseren je met klem om voor de start van je studie je wiskunde B en natuurkunde kennis bij te werken tot op het niveau van havo eindexamen. Onze ervaring is dat de overstap van mbo 4 naar Technische Natuurkunde zonder deze kennis heel zwaar is. Je kan bij de HVA opfris- en deficiëntiecursussen (opent in nieuw venster)volgen, maar je kan er ook voor kiezen om een (zomer)cursus te volgen bij instituten zoals WisMon bèta(opent in nieuw venster) of Boswell-bèta(opent in nieuw venster).
Hbo of woToelaatbaarMet een diploma van een propedeuse (hbo of wo) kun je vrijstelling(en) aanvragen bij de examencommissie van de opleiding voor afgeronde vakken. Doe dit voor de start van elk semester.

Ontbrekende vakken

Als je geen eindexamen hebt gedaan in een op meer aanvullende vakken die wel verplicht zijn (zie toelatingsschema), dan kun je met een certificaat voor dat vak/die vakken toch toegelaten worden. Dat certificaat krijg je als je een voldoende haalt voor de cursus die de HvA aanbiedt. Kijk voor meer informatie bij deficiëntie- en opfriscursussen.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+ toelatingsonderzoek Technische Natuurkunde. 

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Schrijf je in voor deze opleiding