Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studielast

De studiebelasting van de master Social Work bedraagt gemiddeld 20 uur per week. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar.

Een studiejaar telt 30 ECTS-studiepunten; de gehele master is 60 ECTS. Een studiepunt komt overeen met een studiebelasting van gemiddeld 28 uur (afhankelijk van kennis en ervaring van de student).

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit colleges, werkgroepen en projectbegeleiding. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 6. 
Je hebt college op vrijdag van 10.20 tot 17.30 uur. Twee keer per jaar is er een tweedaags seminar op vrijdag en zaterdag.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ongeveer 14 uren (afhankelijk van je kennis en ervaring) aan zelfstudie, onderzoek en voorbereiding op de lessen. Een significant deel van de zelfstudie-uren besteed je op je werkplek aan relevante opdrachten voor de eigen praktijk.