Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

In de praktijk

Afgestudeerden MSc-PSH vervullen, op basis van hun expertise, functies bij organisaties en gezelschapen in de sport en podiumkunsten. We geven je graag een inkijkje hoe dat er uit zou kunnen zien door middel van vier voorbeelden.

Praktijk specialist lichamelijke opvoeding 

Sander Plomp, docent Academie voor Lichamelijke Opvoeding

Als afgestudeerde MSc PSH zal je binnen scholen maar ook binnen sportverenigingen jouw brede inzicht over gezond bewegen, opleiden en lesgeven verder uitwerken tot beleid en meerjarenplannen. De werkzaamheden die je zult uitvoeren zullen gericht zijn op jouw kennis over de gezonde ontwikkeling van een kind en bewegen in te zetten om het bewegen ook buiten de school te laten plaatsvinden.  

Je brengt innovaties binnen de school of vereniging, maar zoekt ook naar partners in gemeentes en verenigingen buiten de organisatie. Aan de ene kant instrueer je praktisch op basis van theorie, aan de andere kant manage je stakeholders om jouw plannen verder te ontwikkelen. Welk materiaal is er nodig? Welke plekken in de stad of in de buurt kunnen hierbij helpen? Je kijkt verder dan jouw organisatie met het doel gezond bewegen op de agenda te krijgen. Je hebt een coachende, trainende rol richting de praktijk maar ook naar boven toe binnen een organisatie.   

Praktijk podiumkunsten

Janine Stubbe, lector Performing Arts Medicine aan Codarts Rotterdam

Binnen de cultuursector zijn er steeds minder middelen beschikbaar om het gewenste resultaat te behalen. Daarom is er behoefte aan een professional die zorgt voor innovatieve oplossingen, die slimme keuzes kan maken en weet hoe dit te verwerken in meerjarenplannen. Jij helpt gezelschappen te maximaliseren en weet door middel van het creëren van teamverband het geheel ook als teamprestatie te laten aanvoelen.  

Je zult domein overstijgend te werk gaan waarmee je jouw expertise, ten aanzien van het fysieke en het mentale aspect, maar ook ten aanzien van revalidatie en de kunde om wetenschappelijk onderbouwd te werk te gaan, inzet binnen gezelschappen of verenigingen. Je zult innovaties brengen en gericht beleid ontwikkelen om de sector te faciliteren in groei en verbetering. 

Praktijk sportmedische organisaties 

Igor Tak, PhD, MSc PT, MPTSports, (Sport)fysiotherapeut, Docent, Klinisch onderzoeker

Als afgestudeerd MSC PSH  kun je terecht in verschillende grote sport (orthopedische) praktijken die zowel op zorg als sport gericht zijn. Jouw cliënten zijn individuele sporters, maar ook sportteams, clubs of bonden waarmee samengewerkt wordt. 

Jouw werkzaamheden zullen gericht zijn op het optimaliseren van het vaak multidisciplinaire begeleidingsproces, steeds met als doel het beste resultaat neer te zetten. Het gaat dan niet alleen om herstel na een blessure maar vooral ook om een duurzame terugkeer naar sport en prestatie, het optimaliseren van preventie dan wel het mede vormgeven van een technisch kader of gezond sportklimaat. Dit doe je door te intermediëren tussen alle zorgverleners en andere stakeholders die om de sporter, het team of de organisatie heen bewegen. Je bepaalt mee het beleid, initieert en voert uit. 

Binnen jouw rol als intermediair zul je ook binnen het team van zorgverleners een verbindende factor hebben en bewaak jij de gezamenlijke besluitvorming rondom alle vragen die aan bod komen (shared decision making). Een zorgvuldige interprofessionele weging van belangen in de breedste zin van het woord staat daarbij centraal. 

Praktijk sportorganisaties 

Léon van Schie, 54-voudig handbalinternational, technisch coördinator Hv Hellas

Binnen sportverenigingen, talentenopleidingen, sportopleidingen of andere sportorganisaties kun je aan de slag als lid van de technische staf of de technische commissie. Vanuit je visie op gezond presteren draag je bij aan de ontwikkeling van verantwoord beleid in de opleiding en begeleiding van sporters en teams. Je implementeert dat beleid en ondersteund vrijwilligers en andere begeleiders in de uitvoering daarvan. Shared decision making, kennistransfer en professioneel leiderschap spelen hierbij een rol.