Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Leraar Engels

Studiekeuzecheck

Tijdens de studiekeuzecheck ben je alvast voor een dag student bij Leraar Engels voltijd. Je krijgt een realistisch beeld van het onderwijs en de inhoud van de opleiding. Bovendien maak je kennis met de docenten en toekomstige medestudenten.

Studiekeuzecheck

Nadat je een verzoek tot inschrijving hebt ingediend in Studielink, ontvang je vanaf half januari per e-mail een uitnodiging om je aan te melden voor de verplichte studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck is de laatste check of de opleiding Leraar Engels en het hbo een passende keuze voor je is.

Data studiekeuzecheck

De data voor het studiejaar 2023-2024 zijn als volgt:

  • donderdag 15 juni, 12.00 - 17.00 uur
  • donderdag 6 juli, 12.00 - 16.00 uur

Houd alvast rekening in je agenda met een van deze data. Zodra je een inschrijfverzoek hebt ingediend, ontvang je vanaf half januari een e-mail met meer informatie over de verplichte studiekeuzecheck en hoe je je kunt aanmelden voor een van deze data. Twee weken voor deze datum ontvang je de verplichte voorbereidende huiswerkopdracht. Kies dus voor een datum waarop je de tijd hebt om hiermee bezig te gaan. Alleen als je het verplichte huiswerk hebt ingeleverd, kan je deelnemen aan één van de bovengenoemde studiekeuzecheck data.

De mails worden verstuurd naar het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Heb je geen berichten ontvangen? Check dan je spambox.

Programma en huiswerkopdracht

Drie weken voor de datum die je hebt gekozen, ontvang je een e-mail met het programma en de link naar de course in Brightspace. In onze online leeromgeving (Brightspace), vind je de huiswerkopdracht die je van tevoren moet maken, het programma van de studiekeuzecheck en een toelichting op het advies.

De studiekeuzecheck bestaat uit:

  • een verplichte voorbereidende huiswerkopdracht. De opdracht is verplicht om deelnamen te krijgen voor de SKC-dag. Lever de opdracht in voor de aangegeven deadline.
  • studiekeuzecheck bijeenkomst met een college en toetsen (vakdidactiektoets en taaltoets).

Huiswerkopdracht (op tijd inleveren verplicht)

Je levert de verplichte voorbereidende huiswerkopdracht in via Brightspace vóór de deadline. 

Heb je het huiswerk niet ingeleverd voor de deadline, dan krijg je geen toegang tot de studiekeuzecheck op de gekozen datum.

Programma

De studiekeuzecheck is de laatste check of de opleiding Leraar Engels en studeren aan een hbo-opleiding de juiste keuze voor je is.
Op de dag van de studiekeuzecheck, ben je alvast voor een dagdeel student van onze opleiding. Net als alle andere studenten krijg je dus ook huiswerk, zodat je voorbereid op het webcollege komt. Je bestudeert thuis literatuur, maakt een opdracht en/of bekijkt een webcollege. Een goede leraar Engels is specialist op meerdere gebieden: hij heeft niet alleen een perfecte beheersing van de Engelse taal, maar hij weet ook hoe hij deze kennis kan overbrengen op zijn leerlingen. De studiekeuzecheck valt daarom uiteen in drie delen: schrijfopdracht; kennis van de Engelse taal; aandacht voor algemene beroepsvaardigheden. Tijdens de SKC word je getoetst op alle onderdelen.

Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen (Attendance, Presentation, Use of English, Methodology, Reading) krijg je een studiekeuzeadvies.

De mails worden verstuurd naar het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Heb je geen berichten ontvangen? Check dan je spambox.

Studiekeuzeadvies

Je krijgt twee weken na deelname aan de studiekeuzecheck een schriftelijk studiekeuzeadvies met je resultaten. Dit advies is niet bindend: ook met een negatief advies mag je starten met de opleiding. Wij adviseren je om de toelichting goed door te lezen, ook als je een positief advies hebt ontvangen.

Beoordeling onderdelen studiekeuzecheck

Tijdens de studiekeuzecheck word je beoordeeld op een aantal onderdelen. Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen (Attendance, Presentation, Use of English, Methodology, Reading) krijg je een studiekeuzeadvies.

Positief advies: wat nu?

Je hebt laten zien dat je je voldoende hebt voorbereid en de stof voldoende hebt begrepen. Op basis van je resultaten lijken jij en de opleiding een goede match. Uiteraard zijn goede resultaten fijn, maar niet alleen bepalend. Ga ook na of je je op je plek voelt bij de opleiding.

Denk je op basis van de studiekeuzecheck dat je meer uitdaging nodig hebt? Dan kun je kiezen voor extra uitdaging door het volgen van honours onderwijs.

Ontwikkeladvies: wat nu?

Een ontwikkeladvies betekent dat de opleiding twijfelt of jij en de opleiding een goede match zijn op basis van je resultaten. Mogelijk mis je voorkennis of heb je je niet voldoende voorbereid. Wil je de opleiding toch doen? Je mag gewoon starten. Bedenk dan wel hoe je ervoor kunt zorgen dat je je kansen op studiesucces vergroot.

Een onvoldoende voor de toets

De toets geeft een goed beeld van het niveau van de opleiding Heb je een onvoldoende voor de theorietoets? Bedenk  welke van onderstaande oorzaken mogelijk op jou van toepassing zijn:

  • Je hebt je onvoldoende voorbereid op de toets;
  • Je hebt je niet op de juiste wijze voorbereid (verkeerde studieaanpak);
  • Je hebt de lesstof niet goed begrepen;
  • Je Nederlands taalgebruik is niet op niveau;

Maak op basis hiervan een inschatting van je kans op studiesucces. Natuurlijk kan het ook nog zijn dat de omstandigheden waarin je de toets hebt gemaakt niet optimaal waren.

Een onvoldoende voor het praktijkonderdeel

De praktijkles geeft een goed beeld van het startniveau van de opleiding. Je kunt een onvoldoende resultaat behalen op praktische vaardigheden en professioneel handelen. Blijkbaar heb je op een of beide onderdelen onvoldoende laten zien. 

Kom je studeren?

Weet je na de studiekeuzecheck zeker dat je kiest om deze opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam te volgen? Kijk dan op hva.nl/sterkvanstart(opent in nieuw venster) voor meer praktische informatie over de start van het studiejaar.

Twijfel over je studiekeuze?

Bespreek waar je over twijfelt met mensen die jou goed kennen, zoals je ouders en/of vrienden. Heb je behoefte aan meer hulp bij het maken van een (nieuwe) studiekeuze? Geef je dan op voor de gratis studiekeuzeworkshop bij de HvA (3 uur). Zie: hva.nl/studiekeuzeworkshop.

Lees meer over de studiekeuzecheck