Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De deeltijdopleiding Leraar Biologie heeft een afwisselend programma van colleges, practica en zelfstudie. Je wordt optimaal voorbereid op het beroep van leraar.

Bij vakkennis en vakdidactiek krijg je een brede basis aan biologie aangeboden. Je krijgt onder andere de vakken:

  • Biodiversiteit en diersystematiek
  • Aquatische Ecologie
  • Fysiologisch van Voortplanting
  • Gezondheid en Voeding
  • Genetica
  • Biotechnologie
  • Microbiologie
  • Evolutie

Tijdens de opleiding ga je regelmatig op excursie voor veldpractica.

Beroepsopdracht

Elk semester krijg je een grote beroepsopdracht waarin je de theorie over didactiek en pedagogiek direct leert toe te passen op je stage of werkplek. Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling tot professional. Werk je al als leraar? Dan kun je de stage combineren met je huidige baan. Zo niet, dan kun je terecht bij een van onze opleidingsscholen. Je loopt dan eerst tien dagen stage om te ervaren wat het betekent om voor de klas te staan.

Minor en afstuderen

Tijdens je studie kies je een minor en een afstudeerrichting: algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. Een minor is een keuzeprogramma ter verbreding of verdieping van je studie. Voor je je kunt inschrijven moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Kijk voor mee informatie over de aanmeldvoorwaarden en het minorenaanbod op www.hva.nl/minoren

Je rondt de studie af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding) en een praktijkonderzoek. Ook moet je een landelijke kennistoets doen. Het behalen van die toets is een voorwaarde om te kunnen afstuderen.

Je studie versnellen

Het is mogelijk de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen en je werkervaring. Na je aanmelding in Studielink wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens de intake bekijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma/traject eruit komt te zien. Je stelt samen een studiecontract op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de examencommissie. 

In de studiegids(opent in nieuw venster) vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als tweedegraadsleraar biologie.

Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?