Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

De opleiding biedt jou de mogelijkheid in je eigen tempo en zelfstandig (een deel van) het onderwijs te volgen.

Contacttijd

Wanneer je het volledige programma volgt is het aantal contacturen circa 10 uur per week, waarbij een contactuur wordt uitgedrukt in een onderwijsuur van 50 minuten. Daarnaast moet je rekening houden met circa 15 a 20 uur zelfstudie per week waarbij je werkt aan projecten en opdrachten. In deze tijd bereid je ook je lessen voor en leer je voor de tentamens.

Lesdagen

De colleges zijn ingeroosterd op een hele dag en een avond. Voor het studiejaar 2023-2024 staan de colleges gepland op:

  • dinsdagen 09.20–21.10 uur en donderdagen 17.50-22.00 (jaar 1 en 2)
  • dinsdagen 17.50- 22.00 en donderdagen 09.20-21.10 (jaar 3 en 4)

Per studiejaar kunnen deze momenten wijzigen.

Studiepunten

De studie omvat in totaal 240 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Het aantal uren dat je wekelijks daadwerkelijk besteedt aan de opleiding is afhankelijk van je individuele studietraject.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het 1e studiejaar moet je bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding minimaal 48 studiepunten halen om door te mogen naar het 2e studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.