Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten als je in het bezit bent van een diploma havo, vwo of mbo-4. Er gelden geen aanvullende toelatingseisen. Wel adviseren we je een cursus biologie te volgen wanneer je geen biologie hebt gehad tijdens je vooropleiding.

VooropleidingToelatingseisenOpmerkingen
Havo of vwoToelaatbaar met alle profielenGeen Biologie en Engels in je pakket? Zorg dat je kennis hierover bijspijkert. Zie hieronder voor meer informatie.
Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september 2024Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken.
Hbo of woToelaatbaarMet een propedeuse-diploma (hbo of wo) kun je vrijstelling(en) aanvragen bij de examencommissie van de opleiding voor afgeronde vakken. Doe dit voor de start van elk semester.

Bijspijkeren Biologie
Voor de opleiding Fysiotherapie gelden geen vereiste vakken. Wel is het handig om je voor de start van de opleiding te verdiepen in het vak Biologie op havo-niveau. Bekijk online cursus biologie (ExpertCollege) (opent in nieuw venster)(opent in nieuw venster)

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de eerder genoemde toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk onderdelen 21+-toelatingsonderzoek IPZ.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Switchen van opleiding

Als je de opleiding Interprofessionele Paramedische Zorg volgt en al je studiepunten uit jaar 1 behaalt, ontvang je een propedeusediploma Opleiding tot Oefentherapeut. Met deze propedeuse kun je (onder voorwaarden) switchen naar de opleiding Oefentherapie. De IPZ-propedeuse biedt niet zomaar toegang tot vervolg bij de opleidingen Ergotherapie en Fysiotherapie. 

Schrijf je in voor deze opleiding